Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Sprawozdawczość

Ramy w zakresie sprawozdawczości i monitorowania Porozumienia

 

reporting schema

Ramy w zakresie sprawozdawczości i monitorowania Porozumienia

Ramy w zakresie sprawozdawczości i monitorowania Porozumienia powstały przy współpracy z praktykami z samorządów lokalnych i regionalnych, ekspertami w dziedzinie klimatu i energii oraz przy metodologicznym wsparciu ze strony Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (WCB).

W 2019 r. ramy Porozumienia zostały dostosowane do zaleceń Globalnego Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii (GCoM) dotyczących wspólnych ram sprawozdawczości.

Wsparcie dla opracowywania planów SECAP

Istnieje szereg materiałów wspierających sygnatariuszy Porozumienia w opracowywaniu planów działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP).

  • Przewodnik w zakresie planów SECAP opracowany przez WCB oferuje sygnatariuszom zasady metodologiczne, procedury i najlepsze praktyki w celu opracowania planów działań.

Część 1: proces związany z planem SECAP, krok po kroku w kierunku miast niskoemisyjnych i odpornych na zmiany klimatu do 2030 r.

Część 2: bazowa inwentaryzacja emisji oraz ocena ryzyka i podatności

Część 3: zasady, kluczowe działania i dobre praktyki w zakresie zmniejszania wpływu na środowisko i przystosowania się do zmian klimatycznych oraz finansowania planów SECAP

 

Raportowanie w serwisie MyCovenant

Poniższe materiały stanowią wsparcie dla sygnatariuszy korzystających z platformy MyCovenant w zakresie raportowania i monitorowania planów działania:

 

 

 

 

Polityka otwartych danych

Domyślnie wszystkie dane Porozumienia są uznawane za "otwarte dane". Sygnatariusze składający sprawozdania za pośrednictwem MyCovenant bezpłatnie udostępniają dane publicznie za pośrednictwem strony internetowej Porozumienia Burmistrzów UE, a także na Portalu Otwartych Danych Unii Europejskiej (European Union Open Data Portal) lub na stronie internetowej Komisji Europejskiej (np. https://ec.europa.eu/jrc/en).

Kluczowe dane od sygnatariuszy w ramach GCoM zostały upublicznione za pośrednictwem strony internetowej Globalnego Porozumienia Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii oraz udostępnione na platformie NAZCA ONZ.