Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Sprawozdawczość

Ramy w zakresie sprawozdawczości i monitorowania Porozumienia

 

reporting schema

Ramy w zakresie sprawozdawczości i monitorowania Porozumienia

Ramy w zakresie sprawozdawczości i monitorowania Porozumienia powstały przy współpracy z praktykami z samorządów lokalnych i regionalnych, ekspertami w dziedzinie klimatu i energii oraz przy metodologicznym wsparciu ze strony Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (WCB).

W 2019 r. ramy Porozumienia zostały dostosowane do zaleceń Globalnego Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii (GCoM) dotyczących wspólnych ram sprawozdawczości.

 

Wsparcie dla opracowywania planów SECAP

Istnieje szereg materiałów wspierających sygnatariuszy Porozumienia w opracowywaniu planów działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP).

  • Przewodnik w zakresie planów SECAP opracowany przez WCB oferuje sygnatariuszom zasady metodologiczne, procedury i najlepsze praktyki w celu opracowania planów działań.

 

Część 1: proces związany z planem SECAP, krok po kroku w kierunku miast niskoemisyjnych i odpornych na zmiany klimatu do 2030 r.

Część 2: bazowa inwentaryzacja emisji oraz ocena ryzyka i podatności

Część 3: zasady, kluczowe działania i dobre praktyki w zakresie zmniejszania wpływu na środowisko i przystosowania się do zmian klimatycznych oraz finansowania planów SECAP

 

  • W punkcie Często zadawane pytania znajdują się odpowiedzi dotyczące najczęstszych wątpliwości w obsarze tworzenia planu działań.

 

 

Raportowanie w serwisie MyCovenant

Poniższe materiały stanowią wsparcie dla sygnatariuszy korzystających z platformy MyCovenant w zakresie raportowania i monitorowania planów działania:

 

 

  • Samouczki wideo

 

 

 

 

 

Polityka otwartych danych

Domyślnie wszystkie dane Porozumienia są uznawane za "otwarte dane". Sygnatariusze składający sprawozdania za pośrednictwem MyCovenant bezpłatnie udostępniają dane publicznie za pośrednictwem strony internetowej Porozumienia Burmistrzów UE, a także na Portalu Otwartych Danych Unii Europejskiej (European Union Open Data Portal) lub na stronie internetowej Komisji Europejskiej (np. https://ec.europa.eu/jrc/en).

Kluczowe dane od sygnatariuszy w ramach GCoM zostały upublicznione za pośrednictwem strony internetowej Globalnego Porozumienia Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii oraz udostępnione na platformie NAZCA ONZ.