Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Przystąp jako organizacja wspierająca

PRZYSTĄP - jako organizacja wspierająca

Organizacje wspierające Porozumienie to organizacje typu non profit (stowarzyszenia samorządów lokalnych lub regionalnych, lokalne i regionalne agencje energetyczne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego) mające możliwość promowania Porozumienia Burmistrzów oraz mobilizowania i wspierania swoich członków i/lub lokalnych władz w celu realizacji zamierzeń Porozumienia Burmistrzów.

Podejmują one działania na swoim terenie i w zakresie swojej specjalizacji (np. w dziedzinie energii, środowiska, wody, powietrza itd.) oraz na różnych poziomach sprawowania władzy (np. na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym), aby promować inicjatywę Porozumienia Burmistrzów w Europie i wspierać jego sygnatariuszy. Dysponując specjalistyczną wiedzą na temat ram regulacyjnych, prawnych i finansowych, niezależnie od tego, czy funkcjonują na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, czy europejskim, organizacje te udzielają idealnie dostosowanych do potrzeb sygnatariuszy porad i określają możliwości spotęgowania efektu przy wykorzystaniu istniejących inicjatyw.

Kto może dołączyć

Organizacjami wspierającymi Porozumienie mogą zostać stowarzyszenia władz lokalnych i regionalnych, europejskie federacje oraz lokalne i regionalne organizacje branżowe (działające w obszarze energii lub ochrony środowiska), organizacje pozarządowe oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Dowiedz się więcej tutaj.

Aby uzyskać dalsze informacje, skontaktuj się z biurem pomocy dla organizacji wspierających Porozumienie pod adresem: supporters@eumayors.eu

WYKAZ ORGANIZACJI WSPIERAJĄCYCH POROZUMIENIE

Jak przystąpić

Stowarzyszenia samorządów, organizacje pozarządowe i agencje zainteresowane uzyskaniem statusu organizacji wspierającej Porozumienie powinny podjąć następujące czynności:

Uwaga: większość agencji i ich grupy mogą zostać organizacjami wspierającymi Porozumienie i zachęcamy je do podpisania zobowiązania oraz aktywnego wspierania inicjatywy Porozumienia Burmistrzów w Europie. Wyjątek stanowią agencje działające dla zysku, realizujące poszczególne projekty i finansowane głównie ze środków prywatnych. Decyzja będzie jednak podejmowana indywidualnie, a możliwość przystąpienia do inicjatywy można sprawdzić w biurze pomocy.

Krok 1

Wypełnij formularz rejestracyjny

Krok 2

Wypełnij i podpisz zobowiązanie przesłane przez w biuro Porozumienia Burmistrzów w Europie (po potwierdzeniu, że kandydat może zostać organizacją wspierającą)

Krok 3

Po otrzymaniu należycie wypełnionego i podpisanego zobowiązania biuro Porozumienia Burmistrzów w Europie utworzy profil internetowy organizacji, który umożliwi aktywny udział w społeczności Porozumienia Burmistrzów oraz ułatwi wspieranie powiązanych sygnatariuszy.

Zarejestruj się jako organizacja wspierająca