Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Rapportar

Il-qafas ta’ rapportar u monitoraġġ tal-Patt

 

reporting schema

Il-qafas ta’ rapportar u monitoraġġ tal-Patt

Il-qafas ta’ rapportar u monitoraġġ tal-Patt ġie żviluppat f’konsultazzjoni ma’ prattikanti mill-awtoritajiet lokali u reġjonali, esperti tal-klima u l-enerġija u bl-appoġġ metodoloġiku taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC) tal-Kummissjoni Ewropea.

Matul l-2019, il-qafas tal-Patt ġie allinjat mar-rakkomandazzjonijiet (GCoM) Qafas ta’ Rapportar Komuni (GCoM) tal-Patt tas-Sindki Globali għall-Klima u l-Enerġija.

 

Appoġġ għall-iżvilupp tas-SECAPs

Hemm numru ta’ riżorsi biex jappoġġjaw il-firmatarji tal-Patt fl-iżvilupp tal-Pjanijiet ta’ Azzjoni għall-Enerġija Sostenibbli u l-Klima (SECAPs).

  • Il-SECAP Guidebook (Gwida għas-SECAPs), żviluppat mill-JRC, joffri lill-firmatarji sett ta’ prinċipji metodoloġiċi, proċeduri u l-aħjar prattiki biex jiżviluppaw il-pjanijiet ta’ azzjoni tagħhom.

 

 

Parti 1: Il-proċess tas-SECAP, pass wara pass lejn bliet b’emissjonijiet baxxi tal-karbonju u reżiljenti għall-klima sal-2030

Parti 2:Inventarju Bażi tal-Emissjonijiet (BEI) u Valutazzjoni tar-Riskju u l-Vulnerabilità (RVA)

Parti 3: Politiki, azzjonijiet ewlenin, u prattiki tajbin għall-mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil fil-klima u l-finanzjament tas-SECAPs

 

 

 

Rapportar fuq MyCovenant

Ir-riżorsi li ġejjin jgħinu lill-firmatarji jużaw il-MyCovenant pjattaforma u jirrapportaw u jimmonitorjaw il-pjanijiet ta’ azzjoni tagħhom: 

  • Il-Covenant Reporting Guidelines (EN) - a step-by-step guidelines on how to report information in the various sections of the guidelines on energy poverty (EN) (Linji Gwida għar-Rapportar tal-Patt - linji gwida pass wara pass dwar kif tirrapporta informazzjoni fit-taqsimiet differenti tal-linji gwida dwar il-faqar enerġetiku) ġew ippubblikati f’Mejju 2022.

 

  • SECAP template (Excel version - working document only) – verżjoni Excel tal-mudell ta’ rapportar li hemm f’MyCovenant. Dan jista’ jintuża mill-firmatarji bħala dokument ta’ ħidma waqt it-tħejjija tal-pjanijiet ta’ azzjoni tagħhom iżda ma jistax jintuża għal skopijiet ta’ rapportar.

 

  • Vidjows tat-tutorials

 

 

 

 

 

Politika tad-data miftuħa 

B'mod awtomatiku, id-dejta kollha tal-Patt titqies bħala "dejta miftuħa". Il-firmatarji li jirrappurtaw permezz ta' MyCovenant jagħmlu d-dejta disponibbli pubblikament mingħajr ħlas permezz tal-websajt tal-Patt tas-Sindki tal-UE, kif ukoll fuq il-Portal tad-Data Miftuħa tal-Unjoni Ewropea jew il-websajt tal-Kummissjoni Ewropea (eż. https://ec.europa.eu/jrc/ en). 

Id-dejta ewlenija mill-firmatarji taħt il-GCoM saret pubblika permezz tal-websajt tal-Patt Globali tas-Sindki għall-Klima u l-Enerġija u ġiet kondiviża mal-pjattaforma NAZCA tan-NU.