Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Podávanie správ

Rámec Dohovoru pre podávanie správ a monitorovanie

 

reporting schema

Rámec Dohovoru pre podávanie správ a monitorovanie

Rámec Dohovoru pre podávanie správ a monitorovanie bol vypracovaný v konzultácii s odborníkmi z miestnych a regionálnych úradov, expertmi na klímu a energiu a s metodologickou podporou Spoločného výskumného strediska Európskej komisie (JRC).

V priebehu roku 2019 bol rámec Dohovoru zosúladený so Spoločným rámcom podávania správ Globálneho dohovoru primátorov a starostov pre klímu a energiu (GCoM).

Podpora rozvoja SECAP

Je niekoľko možností, ako pomáhať signatárom Dohovoru pri vypracovávaní ich akčných plánov pre trvalo udržateľnú energiu a klímu (SECAP).

  • Príručka SECAP, ktorú vypracovalo JRC, ponúka signatárom súbor metodologických princípov, postupov a najlepších praktík na vypracovanie ich akčných plánov.
  • Príručka SECAP, ktorú vypracovalo JRC, ponúka signatárom súbor metodických princípov, postupov a osvedčených postupov na vypracovanie ich akčných plánov.

Časť 1: Proces SECAP, krok za krokom k nízkouhlíkovým a klimaticky odolným mestám do roku 2030

Časť 2: Základná inventarizácia emisií (BEI) a Hodnotenie rizík a slabých stránok (RVA)

Časť 3: Politiky, kľúčové opatrenia, osvedčené postupy na zmiernenie a prispôsobenie sa zmene klímy a financovanie SECAP

 

Podávanie správ o MyCovenant

Nasledujúce zdroje pomáhajú signatárom použitím platformy MyCovenant pre podávanie správ a monitorovanie ich akčných plánov:

 

 

 

 

Politika otvorených údajov

Všetky údaje Covenantu sa štandardne považujú za "otvorené údaje". Signatári, ktorí podávajú správy prostredníctvom MyCovenant, bezplatne sprístupňujú údaje verejnosti prostredníctvom webovej stránky Dohovoru primátorov a starostov EÚ, ako aj na portáli otvorených údajov Európskej únie (European Union Open Data Portal) alebo na webovej stránke Európskej komisie (napr. https://ec.europa.eu/jrc/en).

Kľúčové údaje od signatárov v rámci GCoM boli zverejnené prostredníctvom  webovej stránky Globálneho dohovoru primátorov a starostov pre klímu a energiu a zdieľané s platformou NAZCA OSN.