Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Izvještavanje

Okvir Sporazuma za izvještavanje i praćenje

 

reporting schema

Okvir Sporazuma za izvještavanje i praćenje

Okvir Sporazuma za izvještavanje i praćenje izrađen je uz savjetovanje s praktičarima iz lokalnih i regionalnih tijela vlasti, stručnjaka za klimu i energetiku te uz metodološku pomoć Zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije.

Tijekom 2019. okvir Sporazuma usklađen je s preporukama Zajedničkog okvira izvještavanja Globalnog sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju.

Podrška za izradu SECAP-ova

Postoje brojni resursi za podršku potpisnicima Sporazuma u razvoju Akcijskih planova energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP-ova).

  • Vodič za Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP) kojeg je izradio JRC, potpisnicima nudi komplet metodoloških načela, postupaka i najbolje prakse za izradu njihovih akcijskih planova.

1. dio: Proces SECAP-a, korak po korak prema niskougljičnim gradovima otpornima na klimatske promjene do 2030.

2. dio: Referentni inventar emisija (BEI) i Ocjenjivanje rizika i ranjivosti (RVA).

3. dio: Politike, ključne mjere, dobre prakse za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama i financiranja SECAP-ova

 

Izvještavanje na MyCovenant

Resursi koji potpisnike podržavaju u korištenju platforme MyCovenant za izvještavanje i praćenje u sljedeći: 

  • Smjernice Sporazuma o izvještavanju (EN) - Ovaj dokument prikazuje korake smjernica za potpisnike o tome kako prijavljivati informacije o različitim dijelovima Sporazumove platforme za izvješćivanje - MyCovenant.
  • Predložak za SECAP (verzija u Excelu - samo radni dokument) – verzija predloška za izvještavanje u Excel formatu koju sadrži MyCovenant. Potpisnici ju mogu koristiti kao radni dokument kod izrade svojih akcijskih planova ali se ne može koristiti u svrhu izvještavanja.
  • Video tečajevi

 

 

 

 

Politika otvorenih podataka 

Prema zadanim postavkama, svi podaci Sporazuma smatraju se "otvorenim podacima". Potpisnici koji izvješćuju putem MyCovenanta čine podatke javno dostupnima besplatno putem web stranice EU Covenant of Mayors, kao i na Portalu otvorenih podataka Europske unije ili web stranici Europske komisije (npr. https://ec.europa.eu/jrc/en). 

Ključni podaci potpisnika GCoM-a objavljeni su putem web stranice Globalnog sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju i podijeljeni s UN-ovom platformom NAZCA.