Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Rapportering

Borgmesterpagtens rapporterings- og overvågningsramme

 

reporting schema

Borgmesterpagtens rapporterings- og overvågningsramme

Borgmesterpagtens rapporterings- og overvågningsramme er blevet udviklet i samarbejde med praktikere fra lokale og regionale myndigheder, klima- og energieksperter og med metodologisk støtte fra EU-Kommissionens fælles forskningscenter (JRC).

I løbet af 2019 blev borgmesterpagtens struktur tilpasset til anbefalingerne i den globale borgmesterpagt for klima og energis (GComM) fælles rapporteringsramme.

Støtte til udvikling af SECAP'er

Der er en række ressourcer til støtte for underskrivere af borgmesterpagten til udvikling af deres bæredygtige energi- og klimahandlingsplaner (SECAP'er).

  • SECAP-vejledningen, som er udviklet af JRC, giver underskriverne en række metodologiske principper, procedurer og råd om bedste praksis til udvikling af deres handlingsplaner.

Del 1: SECAP-processen, trin-for-trin mod kulstoffattige og klimaresiliente byer i 2030

Del 2: Basisemissionsopgørelse (BEI) og risiko- og sårbarhedsvurdering (RVA)

Del 3: Politikker, nøglehandlinger, god praksis for modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer og finansiering af SECAP'er

 

Rapportering på MinPagt

Følgende ressourcer støtter underskrivernes brug af MinPagt platformen til rapportering og overvågning af deres handlingsplaner:

 

 

 

 

Politik for åbne data 

Som standard betragtes alle data fra Pagten som "åbne data". De underskrivere, der rapporterer via MyCovenant, gør dataene offentligt tilgængelige gratis via webstedet for EU's borgmesterpagt samt på Den Europæiske Unions portal for åbne data eller Europa-Kommissionens websted (f.eks. https://ec.europa.eu/jrc/en). 

Nøgledata fra underskriverne under GCoM er blevet offentliggjort via webstedet Global Covenant of Mayors for Climate & Energy og delt med FN's NAZCA-platform