Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Koordynatorów

Koordynatorzy Porozumienia zobowiązują się do wspierania sygnatariuszy w swoim obszarze geograficznym na wiele różnych sposobów, w tym do promowania Porozumienia Burmistrzów, wsparcia technicznego i/lub finansowego przy opracowywaniu i wdrażaniu planów działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu oraz wspierania nawiązywania kontaktów z udziałem samorządów będących sygnatariuszami Porozumienia.


Coordinator Kraje Supported signatories Adhesion date