Skip to main content
Burgemeestersconvenan – Europa

Rapporteren

Kader voor rapportage en toezicht in het kader van het convenant

 

reporting schema

Kader voor rapportage en toezicht in het kader van het convenant 

Het rapportage- en monitoringkader van het convenant is ontwikkeld in overleg met beoefenaars van lokale en regionale overheden, klimaat- en energiedeskundigen en met methodologische ondersteuning van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) van de Europese Commissie. 

In de loop van 2019 werd het kader van het convenant afgestemd op de aanbevelingen van het wereldwijde convenant van burgemeesters voor klimaat en energie (GCoM) Common Reporting Framework

Ondersteuning om SECAP’d te ontwikkelen

Er zijn een aantal hulpmiddelen om ondertekenaars van het convenant te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun actieplannen voor duurzame energie en klimaat (SECAP's). 

  • De door het GCO ontwikkelde SECAP-gids biedt de ondertekenaars een reeks methodologische beginselen, procedures en beste praktijken om hun actieplannen te ontwikkelen. 

Deel 1: Het SECAP-proces, stap voor stap naar koolstofarme en klimaatbestendige steden tegen 2030

Deel 2: Iventarisatie van basisemissies (BEI) en Risico- en kwetsbaarheidsbeoordeling (RVA) 

Deel 3: Beleid, kernmaatregelen, goede praktijken voor beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering en financiering van SECAP's

Rapporteren via Mijn Convenant 

De volgende hulpmiddelen ondersteunen ondertekenaars die het MyCovenant-platform gebruiken om hun actieplannen te rapporteren en te controleren: 

 

 

 

 

Open data beleid

Standaard worden alle gegevens uit het Convenant beschouwd als "open data". Ondertekenaars die rapporteren via MyCovenant maken gegevens gratis openbaar via de website van het EU-burgemeestersconvenant, alsook op het EU-portaal voor open gegevens of de website van de Europese Commissie (bijv. https://ec.europa.eu/jrc/en). 

De belangrijkste gegevens van de ondertekenaars van het GCoM zijn openbaar gemaakt via de website van het Global Covenant of Mayors for Climate & Energy en gedeeld met het NAZCA-platform van de VN.