Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Organizacji wspierających

Organizacje wspierające Porozumienie to organizacje non profit (stowarzyszenia samorządów lokalnych lub regionalnych, grupy, lokalne i regionalne agencje energetyczne itp.) mające możliwość promowania Porozumienia Burmistrzów oraz mobilizowania i wspierania swoich członków i/lub lokalnych władz w celu realizacji zamierzeń Porozumienia Burmistrzów.


Supporter Kraje Rodzaj Supported signatories Adhesion date