Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Ubóstwo energetyczne

Łagodzenie ubóstwa energetycznego  

W zobowiązaniu sygnatariuszy z Europy określono wizję, zgodnie z którą do roku 2050 wszyscy będziemy żyć w zdekarbonizowanych i odpornych miastach z dostępem do przystępnej cenowo, bezpiecznej i zrównoważonej energii. W ramach ruchu Porozumienia Burmistrzów w Europie sygnatariusze zobowiązują się do rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego jako jednego z kluczowych działań mających na celu zapewnienie sprawiedliwej transformacji.
Ubóstwo energetyczne, obok łagodzenia skutków zmian klimatu i przystosowania się do nich, jest jednym z trzech podstawowych obszarów działań Porozumienia Burmistrzów w Europie. Tym samym stanowi ono integralną część działań w zakresie planowania i monitorowania podejmowanych przez sygnatariuszy Porozumienia. Działania dotyczące sprawozdawczości i monitorowania w zakresie ubóstwa energetycznego podejmowane przez Porozumienie zostały uruchomione w maju 2022 roku (patrz  webinarium i powiązana prezentacja). Na stronie wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie ubóstwa energetycznego zamieszczono szczegółowe informacje na temat zgłaszania ubóstwa energetycznego na platformie MyCovenant.
 

Wsparcie w zakresie ubóstwa energetycznego

Centrum Doradcze ds. Ubóstwa Energetycznego (EPAH) to czołowa inicjatywa UE mająca na celu wyeliminowanie ubóstwa energetycznego i przyspieszenie sprawiedliwej transformacji energetycznej europejskich samorządów.
Ma ono za zadanie stanowić ośrodek wiedzy na temat ubóstwa energetycznego w Europie dla samorządów lokalnych i wszystkich podmiotów zainteresowanych podjęciem działań na rzecz zwalczania ubóstwa energetycznego w Europie. Aby osiągnąć ten cel, EPAH oferuje centralną platformę wiedzy o ubóstwie energetycznym w Europie przeznaczoną dla samorządów lokalnych i wszystkich podmiotów zainteresowanych podjęciem działań na rzecz zwalczania ubóstwa energetycznego w Europie. 
Korzystając z EPAH, samorządy mogą:
 

ZAINSPIROWAĆ SIĘ I ZAPOZNAWAĆ SIĘ Z LOKALNYMI DZIAŁANIAMI
 

EPAH Atlas  

EPAH ATLAS to interaktywna baza danych online, która pozwala zapoznawać się z lokalnymi przedsięwzięciami i działaniami związanymi z ubóstwem energetycznym na całym świecie. Można także zgłaszać własne przedsięwzięcia. 

  

epah cases

Inspirujące przykłady z całej Europy – 24 inspirujące przykłady dotyczące sposobów łagodzenia ubóstwa energetycznego na poziomie lokalnym opisane w 24 językach.
technical assistanceWyróżnione wnioski o pomoc techniczną, za pomocą których pokazano obszary aktywnych działań gmin.

 

OTRZYMAĆ WSPARCIE W CELU ZAINICJOWANIA WŁASNEGO PODEJŚCIA LOKALNEGO

  epah handbook

EPAH Handbook: A Guide to Understanding and Addressing Energy Poverty Podręcznik EPAH: przewodnik ułatwiający zrozumienie i rozwiązywanie problemów ubóstwa energetycznego przedstawia koncepcję ubóstwa energetycznego wraz z różnymi podejściami, które mogą ułatwiać uzyskanie jego ogólnego obrazu na terenie działania samorządu, jak również zawiera wprowadzenie do metodologii jego zwalczania. 

epah handbook 2

EPAH Handbook 1: A Guide to Energy Poverty Diagnosis  Podręcznik EPAH 1: instrukcja diagnozowania ubóstwa energetycznego skupiająca się na siedmiu konkretnych krokach w fazie diagnozowania i zawierająca szczegółowy opis każdego z nich. Podręcznik pomaga gminom odpowiedzieć na pytania: Czy w gminie występuje ubóstwo energetyczne? Gdzie się ono koncentruje? Na ile sytuacja jest poważna? Kim są osoby, których problem najbardziej dotyczy? Jakie są najistotniejsze czynniki determinujące? Jak postrzegają problem stosowne instytucje?
epah online coursesEPAH Online courses  Kursy online EPAH są bezpłatne i mogą z nich skorzystać wszyscy zainteresowani zwiększeniem umiejętności i kompetencji w celu opracowania własnego podejścia do walki z ubóstwem energetycznym. 
technical assistanceEPAH open calls for technical assistance  Otwarte nabory na pomoc techniczną EPAH są przeznaczone dla wszystkich samorządów lokalnych zainteresowanych opracowaniem działań mających na celu walkę z ubóstwem energetycznym. Jest to doskonała możliwość skorzystania ze wsparcia indywidualnie dopasowanego do potrzeb. 
EPAH HelpdeskBiuro pomocy EPAH pod adresem info@energypoverty.eu pomaga samorządom lokalnym w przypadku pytań dotyczących ubóstwa energetycznego.

 

DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O UBÓSTWIE ENERGETYCZNYM I ŁAGODZENIU JEGO SKUTKÓW

EPAH DashboardPodstawowymi instrumentami do pomiaru ubóstwa energetycznego są wskaźniki. Tablica wskaźników krajowych zawierająca pełne informacje oraz krótki opis każdego z nich to najbardziej praktyczna i kompletna wizualizacja różnych wymiernych aspektów poziomów ubóstwa energetycznego w całej Europie. Została ona opracowana przy wykorzystaniu najnowszych danych statystycznych UE.
technical assistanceEPAH open calls for technical assistance are open to all local governments interested in designing activities to tackle energy poverty. It is a perfect opportunity to receive tailored to your needs support. The second call will be launched in March 2023. Why not apply?
EPAH EPZapoznaj się z wszystkimi publikacjami na temat ubóstwa energetycznego. 

 

DOŁĄCZYĆ DO SIECI I WYMIENIAĆ SIĘ INFORMACJAMI Z PODOBNYMI INTERESARIUSZAMI

epah calendarSpójrz na kalendarz EPAH, w którym zapisano krajowe i międzynarodowe wydarzenia, aby nawiązać kontakt z międzynarodową i lokalną siecią interesariuszy zajmujących się ubóstwem energetycznym.
epah lunch talkWeź udział w jednej z rozmów inicjujących EPAH, aby przedyskutować z podobnymi podmiotami różne wyzwania związane z przeciwdziałaniem ubóstwu energetycznemu.

 

UCZ SIĘ OD INNYCH sygnatariuszy Porozumienia

Studium przypadku