Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Członkowie wspólnoty

Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii jest otwarte dla wszystkich samorządów demokratycznie ukonstytuowanych przez wybieralnych przedstawicieli, bez względu na wielkość i stopień wdrożenia polityki klimatyczno-energetycznej.