Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Raportit

Yleiskokouksen raportointi- ja seurantajärjestelmä

 

reporting schema

Yleiskokouksen raportointi- ja seurantajärjestelmä

Yleissopimuksen raportointi- ja seurantajärjestelmä on kehitetty läheisessä yhteistyössä paikallisten ja alueellisten viranomaisten, ilmasto- ja energia-alan asiantuntijoiden kanssa, ja Euroopan komission Yhteinen tutkimuskeskus (YTK) on antanut metodologista tukea.

Vuonna 2019 yleiskokouksen linjaukset olivat yhdenmukaiset kansainvälisen kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen suositusten kanssa Yhteiset raportointipuitteet.

Tuki SECAP-toimintasuunnitelmien kehittämiselle

On olemassa useita resursseja, joilla tuetaan yleiskokouksen allekirjoittajia kehittämään kestävää energiaa ja ilmastonmuutosta koskevia toimintasuunnitelmia (SECAP).

  • YTK:n luoma SECAP-opaskirja tarjoaa allekirjoittaneille sarjan metodologisia periaatteita, menettelyjä ja parhaita käytäntöjä toimintasuunnitelmiensa kehittelemiseksi.

Osa 1: SECAP prosessi vaihe vaiheelta kohti vähähiilisiä ja ilmastonkestäviä kaupunkeja vuoteen 2030 mennessä

Osa 2:  Perusvuoden päästölaskenta (BEI) ja Riskien ja Haavoittuvuuden Arviointi (RVA)

Osa 3:  Käytänteet, keskeiset toimenpiteet, hyvät käytännöt ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja sopeutumiseen ja SECAP:n rahoitukseen

 

Raportointi MyCovenant-foorumissa

Seuraavat resurssit tukevat allekirjoittajia, jotka käyttävät MyCovenant-foorumia toimintasuunnitelmiensa raportoimiseen ja seurantaan: 

 

 

 

 

Avoimen datan politiikka 

Oletusarvoisesti kaikki Covenantin tiedot ovat "avointa dataa". MyCovenantin kautta raportoivat allekirjoittajavaltiot julkaisevat tiedot maksutta EU:n kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen verkkosivustolla sekä Euroopan unionin avoimen datan portaalissa tai Euroopan komission verkkosivustolla (esim. https://ec.europa.eu/jrc/en). 

GCoM:n allekirjoittajien keskeiset tiedot on julkistettu Global Covenant of Mayors for Climate & Energy -verkkosivustolla ja jaettu YK:n NAZCA-foorumin kanssa.