Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Przystąp jako sygnatariusz

Porozumienie Burmistrzów zaprasza podmioty reprezentujące wszystkie poziomy sprawowania władzy oraz organizacje wspierające, agencje i stowarzyszenia, które chcą przystąpić do inicjatywy, aby przyspieszyć lokalne działania w zakresie klimatu i energii.

PRZYSTĄP - jako sygnatariusz


Samorządy odgrywają czołową rolę w procesie łagodzenia i przystosowania do zmiany klimatu. Udział w Porozumieniu Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii w Europie stanowi dla nich wsparcie w tych procesach, dzięki któremu zyskują uznanie, materiały i możliwości nawiązywania kontaktów, co jest niezbędne, aby przenieść na następny poziom zobowiązania dotyczące energii i klimatu.

 

Kto może dołączyć

Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii jest otwarte dla wszystkich samorządów demokratycznie ukonstytuowanych przez wybieralnych przedstawicieli, bez względu na wielkość i stopień wdrożenia polityki klimatyczno-energetycznej.

Lokalne władze sąsiednich małych i średnich społeczności mogą także w pewnych okolicznościach zadecydować o przystąpieniu do Porozumienia w charakterze grupy sygnatariuszy i o złożeniu wspólnego planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu przez przyjęcie zobowiązań indywidualnych (opcja 1) albo zbiorowych (opcja 2). Dalsze informacje są dostępne tutaj.

 

Jak przystąpić
Aby przystąpić do tego silnie rozwijającego się ruchu, władze lokalne powinny podjąć następujące kroki:

Krok 1
Przedstawić inicjatywę Porozumienia Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii radzie gminy / radzie miejskiej. Aby ułatwić dyskusję na forum rady, można tutaj pobrać zobowiązanie.

Krok 2
Po przyjęciu uchwały przez radę, udzielić upoważnienia burmistrzowi lub równorzędnemu przedstawicielowi rady do podpisania zobowiązania w ramach Porozumienia.

Krok 3
Po podpisaniu podać informacje online i przesłać należycie podpisany dokument zobowiązania w ramach Porozumienia. Proszę zwrócić uwagę na kolejne kroki przedstawione w załączniku do zobowiązania w ramach Porozumienia i sekcij często zadawanych pytania.