Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

PRZYSTĄP jako koordynator

Porozumienie Burmistrzów zaprasza podmioty reprezentujące wszystkie poziomy sprawowania władzy oraz organizacje wspierające, agencje i stowarzyszenia, które chcą przystąpić do inicjatywy, aby przyspieszyć lokalne działania w zakresie klimatu i energii.

PRZYSTĄP - jako koordynator

Koordynatorzy Porozumienia mogą się zobowiązać do wspierania sygnatariuszy w swoim obszarze geograficznym na wiele różnych sposobów, w tym do promowania Porozumienia Burmistrzów, wsparcia technicznego i/lub finansowego przy opracowywaniu i wdrażaniu planów działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu oraz wspierania nawiązywania kontaktów z udziałem sygnatariuszy. Więcej szczegółów znajduje się tutaj.

Kto może zostać koordynatorem

Podmiot władzy publicznej na szczeblu krajowym, regionalnym i gminnym, który oficjalnie zobowiąże się do zapewniania sygnatariuszom Porozumienia strategicznych wytycznych oraz wsparcia finansowego i technicznego zostanie oficjalnie uznany za koordynatora porozumienia.

Dowiedz się więcej tutaj.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z biurem pomocy dla koordynatorów Porozumienia pod adresem coordinators@eumayors.eu.

Jak przystąpić

Aby zarejestrować się jako oficjalny koordynator Porozumienia, należy wykonać następujące kroki:

Krok 1
Zarejestrować się, korzystając z odpowiednich formularzy dostępnych online (po sprawdzeniu kwalifikacji do udziału)

Krok 2
Po potwierdzeniu kwalifikacji do udziału przez biuro pomocy Porozumienia w Europie prześlemy zobowiązanie. Wersja robocza znajduje się tutaj

Krok 3
Zobowiązanie należy przedstawić do zatwierdzenia i podpisania radzie. Po podpisaniu należy odesłać je na adres coordinators@eumayors.eu. Po otrzymaniu zobowiązania biuro pomocy Porozumienia w Europie opublikuje profil organizacji i stanie się ona oficjalnym członkiem społeczności Porozumienia.
 

Zarejestruj się jako koordynator