Skip to main content
Convenție a primarilor – Europa

Raportarea

Cadrul de raportare și monitorizare al Convenției primarilor

 

reporting schema

Cadrul de raportare și monitorizare al Convenției primarilor

Cadrul de raportare și monitorizare al Convenției a fost elaborat în consultare cu practicienii autorităților locale și regionale, cu experții în domeniul climei și al energiei și cu sprijinul metodologic asigurat de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (JRC).

În decursul anului 2019, cadrul Convenției a fost aliniat la recomandările cadrului comun de raportare al Convenției mondiale a primarilor privind clima și energia (GCoM).

Sprijinul pentru elaborarea PAEDC

Există o serie de resurse menite să sprijine semnatarii Convenției în elaborarea planurilor lor de acțiune privind energia durabilă și clima (PAEDC).

  • Ghidul PAEDC, elaborat de JRC, oferă semnatarilor un set de principii metodologice, proceduri și bune practici pentru elaborarea planurilor lor de acțiune.

Partea 1: Procesul PAEDC, pas cu pas, către orașe cu emisii reduse de carbon și reziliente în fața climei până în 2030

Partea a 2-a: Inventarul de referință al emisiilor (BEI) și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților (RVA)

Partea a 3-a: Politici, acțiuni-cheie și bune practici pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice și finanțarea PAEDC

 

Raportarea în MyCovenant

Următoarele resurse sprijină semnatarii care folosesc platforma MyCovenant în raportarea și monitorizarea planurilor lor de acțiune: 

 

 

 

 

Politica privind datele deschise

În mod implicit, toate datele Convenției sunt considerate "date deschise". Semnatarii care raportează prin intermediul MyCovenant pun datele la dispoziția publicului în mod gratuit pe site-ul web al Convenției UE a primarilor, precum și pe portalul de date deschise al Uniunii Europene sau pe site-ul web al Comisiei Europene (de exemplu, https://ec.europa.eu/jrc/en). 

Datele cheie de la semnatarii Convenției globale a primarilor pentru climă și energie au fost făcute publice prin intermediul site-ului web al Convenției globale a primarilor pentru climă și energie și împărtășite cu platforma NAZCA a ONU.