Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Materiały w zakresie przystosowania

Zwiększenie odporności

Sygnatariusze porozumienia podzielają wizję, zgodnie z którą do 2050 roku obywatele Europy będą żyli w zdekarbonizowanych i odpornych miastach z dostępem do przystępnej cenowo, bezpiecznej i zrównoważonej energii. Aby osiągnąć ten cel (poza ograniczeniem emisji i rozwiązaniem problemu ubóstwa energetycznego) zobowiązują się do zwiększenia odporności i przygotowania się na niekorzystne skutki zmiany klimatu.

Inicjatywa Porozumienia wspiera sygnatariuszy w wysiłkach na rzecz planowania, wdrażania i monitorowania działań przystosowawczych poprzez zapewnienie wytycznych dotyczących metodologii, działań w zakresie budowania potencjału, zasobów wiedzy i możliwości współpracy.

Odkryj Instrument Wspierania Polityki (PSF)

PSF Webinar Illustration

Komisja Europejska uruchomiła Instrument Wspierania Polityki, aby pomóc władzom lokalnym i regionalnym przejść w ramach Porozumienia Burmistrzów w Europie od planowania do działania w zakresie przystosowania się do zmian klimatu. W latach 2022-2023 instrument działa jako dwuletni program pilotażowy. Możliwe jest także poszerzenie jego skali dzięki misji UE dotyczącej przystosowania się do zmian klimatu w ramach programu badań i innowacji Horyzont Europa.

Służy on wzmocnieniu wsparcia udzielanego przez Porozumienie Burmistrzów w zakresie przystosowania poprzez dedykowane wzajemne możliwości uczenia się i materiały, publiczne seminaria i podcasty. Ponadto 12 państw członkowskich ma być gospodarzami krajowych warsztatów i korzystać z możliwości pomocy technicznej. Jest to Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Grecja, Węgry, Włochy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Hiszpania.

 • Moduł 1: ucz się od ekspertów
 • Moduł 2: wymiana z partnerami
 • Moduł 3: wdrożenie przy wsparciu ekspertów
 • Moduł 4: prezentacja wniosków

Więcej informacji

Informacje dotyczące PSF

Seria webinariów na temat przystosowania

Zainspiruj się

Posłuchaj naszej serii podcastów dotyczących przystosowania!

 

  Powiązane wiadomości

  Skorzystaj z naszych narzędzi

  urban adaptation support tool logo 

  list 

  Narzędzie wspierające miejskie działania przystosowawcze to podstawowe rozwiązanie w zakresie przystosowania przeznaczone dla społeczności Porozumienia. Zawarte są w nim wskazówki dotyczące najważniejszych etapów opracowywania planu działań przystosowawczych i ich realizacji. Na każdym etapie odsyła ono do kolejnych wartościowych materiałów zawierających wiedzę, studia przypadków i narzędzia.

  Zostało ono opracowane wspólnie przez Porozumienia Burmistrzów w Europie i Europejską Agencją Środowiska, a następnie przetestowane przez sygnatariuszy Porozumienia.

    

  capture 

  Przeglądarka map przystosowania miast zawiera przegląd szeregu zagrożeń klimatycznych oraz podatności miast na te zagrożenia i ich zdolności przystosowawczych. Służy ona do zbierania informacji na temat obserwowanego i prognozowanego rozmieszczenia przestrzennego i intensywności wysokich temperatur, powodzi, niedoboru wody, pożarów oraz chorób przenoszonych wektorowo. Pozwala również zrozumieć przyczyny podatności i narażenia na te zagrożenia oraz działania służące do planowania i podejmowania działań przystosowawczych.

  Narzędzie to zostało opracowane przez Europejską Agencję Środowiska.

   

  Ucz się od społeczności z całej Europy

  Zarządzanie

   

  Rozwiązania inspirowane naturą

   

  Sprawiedliwa transformacja

  • Murcia, Spain: measuring social vulnerability and sectoral adaptive capacity, 2020

   

  Zmniejszanie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi

   

  Środowisko zabudowane

   

  Poznaj inne materiały

  Publikacje

   

  Przydatne linki