Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Podávání zpráv

Rámec Paktu pro podávání zpráv a monitorování

 

reporting schema

Rámec Paktu pro podávání zpráv a monitorování

Rámec Paktu pro podávání zpráv a monitorování byl sestaven ve spolupráci s odborníky z praxe působícími u místních a krajských orgánů, odborníky na klima a energie a s metodickou podporou Společného výzkumného střediska (JRC) Evropské komise.

V průběhu roku 2019 byl rámec Paktu sladěn s doporučeními Společného rámce podávání zpráv Globálního paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky (GCoM).

Podpora při vypracování plánu SECAP

Existuje celá řada zdrojů na podporu signatářů Paktu při vypracování jejich Akčních plánů pro udržitelnou energii a klima (SECAP).

  • Příručka SECAP, kterou vypracovalo středisko JRC, nabízí signatářům soubor metodických principů, postupů a osvědčené praxe pro sestavování jejich akčních plánů.

Část 1: Proces SECAP, krok po kroku směrem k nízkouhlíkovým a klimaticky odolným městům do roku 2030

Část 2: Výchozí bilance emisí (BEI) a posouzení rizik a zranitelnosti (RVA)

Část 3: Zásady, klíčová opatření, správná praxe pro zmírnění klimatické změny a přizpůsobení se této změně a financování SECAP

 

Podávání zpráv na platformě MyCovenant

Signatáři využívající platformu MyCovenant k podávání zpráv a monitoringu svých akčních plánů mohou využívat tyto zdroje: 

 

 

 

 

Politika otevřených dat 

Ve výchozím nastavení jsou všechna data Covenantu považována za "otevřená data". Signatáři, kteří podávají zprávy prostřednictvím MyCovenant, zveřejňují údaje bezplatně na internetových stránkách Paktu starostů a primátorů EU, jakož i na portálu Evropské unie pro otevřená data nebo na internetových stránkách Evropské komise (např. https://ec.europa.eu/jrc/en). 

Klíčové údaje signatářů GCoM byly zveřejněny na webových stránkách Globálního paktu starostů a primátorů pro klima a energetiku a sdíleny s platformou OSN NAZCA