Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Rapportering

Borgmästaravtalets regelverk för rapportering och uppföljning

 

reporting schema

Borgmästaravtalets regelverk för rapportering och uppföljning

Borgmästaravtalets regelverk för rapportering och uppföljning har utvecklats i samråd med aktörer från lokala och regionala myndigheter samt klimat- och energiexperter, med metodstöd från EU:s gemensamma forskningscenter (JRC).

Under 2019 anpassades avtalets regelverk till rekommendationerna från det globala borgmästaravtalet för klimat och energi (GCoM), så som anges i det gemensamma regelverket för rapportering.

Stöd vid utveckling av SECAP

Det finns flera olika resurser som kan användas till stöd för avtalsdeltagare i samband med formuleringen av åtgärdsplaner för hållbar energi och ett hållbart klimat (SECAP).

  • SECAP-guiden har utveckats av JRC och ger avtalsdeltagare en uppsättning metodprinciper, förfaringssätt och bästa praxis för utveckling av åtgärdsplaner.

Del 1: SECAP-processen, steg för steg mot fossilsnåla och klimattåliga städer år 2030

Del 2: Grundläggande utsläppsinventering (BEI) och risk- och sårbarhetsanalys (RVA)

Del 3: Politiska program, nyckelåtgärder och god praxis för begränsning av och anpassning till klimatförändringar, samt finansiering av SECAP-planer

 

Rapportering via MyCovenant

De avtalsdeltagare som använder MyCovenant-plattformen för rapportering och uppföljning av sina åtgärdsplaner kan ta hjälp av följande resurser: 

 

 

 

 

Politik för öppna data 

Som standard betraktas alla data från avtalet som "öppna data". Signatärerna som rapporterar via MyCovenant gör uppgifterna gratis tillgängliga för allmänheten på webbplatsen för borgmästaravtalet, på Europeiska unionens portal för öppna data eller på Europeiska kommissionens webbplats (t.ex. https://ec.europa.eu/jrc/en). 

Nyckeldata från signatärerna av GCoM har offentliggjorts via webbplatsen Global Covenant of Mayors for Climate & Energy och delats med FN:s NAZCA-plattform