Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Kluczowe dane liczbowe

10.819
Sygnatariuszy
234
Organizacji wspierających
231
Koordynatorów
165.000
Działania w zakresie najlepszych praktyk
7894
Przedłożonych planów działań

Liczby dotyczą 27 państw UE oraz pochodzących z nich sygnatariuszy, koordynatorów i organizacji wspierających