Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Poročanje

Okvir konvencije za poročanje in spremljanje

 

reporting schema

Okvir konvencije za poročanje in spremljanje je pripravljen v posvetovanju z izvajalci v praksi pri lokalnih in regionalnih organih, s podnebnimi in energetskimi strokovnjaki ter z metodološko podporo Skupnega raziskovalnega središča (JRC) Evropske komisije.

V letu 2019 smo okvir konvencije prilagodili priporočilom Globalne konvencije županov za podnebne spremembe in energijo (GCoM), s Skupnim poročevalskim okvirjem.

Podpora pri pripravi SECAP

Obstajajo številni viri za podporo podpisnikom konvencije pri pripravi njihovih akcijskih načrtov za trajnostno energijo in podnebje (SECAP).

  • Vodnik SECAP, ki so ga pripravili v JRC, podpisnikom ponuja sveženj metodoloških načel, postopkov in najboljših praks za pripravo akcijskih načrtov.

1. del: Postopek SECAP, korak za korakom k nizkoogljičnim mestom, ki se prilagajajo podnebnim spremembam, do l. 2030 (v angleškem jeziku)

2. del: Osnovna evidenca emisij (BEI) in ocena tveganja in ranljivosti (RVA) (v angleškem jeziku)

3. del: Politike, ključni ukrepi, dobre prakse za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam in financiranje načrtov SECAP (v angleškem jeziku)

 

Poročanje v platformi MyCovenant

Naslednji viri so podpisnikom v podporo pri uporabi platforme MyCovenant pri poročanju in spremljanju akcijskih načrtov: 

 

 

 

 

Politika odprtih podatkov 

Privzeto se vsi podatki Covenant štejejo za "odprte podatke". Podpisniki, ki poročajo prek portala MyCovenant, dajo podatke brezplačno na voljo javnosti na spletnem mestu Konvencije županov EU ter na portalu odprtih podatkov Evropske unije ali spletnem mestu Evropske komisije (npr. https://ec.europa.eu/jrc/en). 

Ključni podatki podpisnikov GCoM so bili objavljeni na spletni strani Global Covenant of Mayors for Climate & Energy in posredovani platformi Združenih narodov NAZCA