Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Cele i główne filary

INFORMACJE – Cele i główne filary

2050: w kierunku bardziej sprawiedliwej, neutralnej klimatycznie Europy dla wszystkich

 

"My, burmistrzowie z całej Europy, niniejszym zwiększamy ambicje związane z klimatem i zobowiązujemy się do podjęcia działań w tempie, jakie dyktuje nauka, we wspólnym wysiłku na rzecz utrzymania wzrostu temperatury na świecie poniżej 1,5℃, co stanowi najwyższy cel porozumienia paryskiego.

Nasza wizja zakłada, że do 2050 roku wszyscy będziemy mieszkać w wolnych od węgla i prężnych miastach, w których będziemy mieć dostęp do przystępnej cenowo, bezpiecznej i zrównoważonej energii. Jako członkowie ruchu Porozumienia Burmistrzów w Europie będziemy nadal (1) ograniczać emisję gazów cieplarnianych na swoim terytorium, (2) zwiększać odporność i przygotowywać się na niekorzystne skutki zmiany klimatu oraz (3) zwalczać ubóstwo energetyczne, co stanowi jedno z kluczowych działań zapewniających sprawiedliwą transformację."

[fragment oficjalnego zobowiązania]

 

https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-07/3pillars.png

 

3 filary zobowiązań sygnatariuszy

  • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r.

  • Wzmocnienie odporności

  • Łagodzenie ubóstwa energetycznego

 

„My, [burmistrzowie z całej Europy] podejmujemy się pomagać w przedsięwzięciu poprzez następujące działania:

1. ZOBOWIĄZANIE do wyznaczenia średnio- i długoterminowych celów zgodnych z celami UE i co najmniej tak ambitnych, jak nasze cele krajowe. Naszym zadaniem będzie osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Biorąc pod uwagę obecną sytuację kryzysową związaną z klimatem, uczynimy działania na jego rzecz priorytetem i poinformujemy o nich obywateli.

2. ZAANGAŻOWANIE obywateli, przedsiębiorstw i władz wszystkich szczebli w realizację tej wizji oraz w transformację systemów społecznych i gospodarczych. Naszym celem jest opracowanie lokalnego paktu klimatycznego i zaangażowanie wszystkich podmiotów, które pomogą nam osiągnąć te założenia.

3. DZIAŁANIE teraz i razem, aby wejść na właściwą ścieżkę i przyspieszyć niezbędne przemiany. Opracujemy i wdrożymy plan działania, aby osiągnąć nasze cele, i w ustalonych terminach będziemy składać sprawozdania z działań. Plany będą zawierały postanowienia dotyczące sposobów łagodzenia i dostosowania się do zmiany klimatu przy jednoczesnym zachowaniu włączającego podejścia.

4. WSPÓŁPRACA z innymi burmistrzami i lokalnymi liderami w Europie i poza nią, aby czerpać inspirację od siebie nawzajem. Będziemy ich zachęcać, by przyłączyli się do nas w ramach ruchu Globalnego Porozumienia Burmistrzów, bez względu na to, w jakim regionie świata mieszkają, jeśli tylko zechcą przyjąć cele i wizję opisane w niniejszym dokumencie”.,

[fragment oficjalnego zobowiązania]]

 

Dowiedz się więcej: