Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Ataskaitos

Ataskaitų teikimo ir stebėsenos platforma

 

reporting schema

Ataskaitų teikimo ir stebėsenos platforma

Pakto ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistema buvo parengta konsultuojantis su vietos ir regionų valdžios institucijų specialistais, klimato ir energetikos ekspertais ir su Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centro (JTC) metodine parama.

2019 m. Globalinis merų paktas dėl klimato ir energetikos suderino Pakto sistemą su Bendrosios duomenų teikimo sistemos rekomendacijomis.

Parama rengiant SECAP planus

Daug įvairių išteklių padės Pakto signatarams parengti „Tvarios energetikos ir kovos su klimato kaita veiksmų planą (SECAP)“.

  • JTC parengtose SECAP gairėse signatarams siūlomi metodologiniai principai, procedūros ir geriausios praktikos pavyzdžiai, skirti jų veiksmų planams rengti.

1 dalis: SECAP procesas – žingsnis po žingsnio link mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių ir klimatui atsparių miestų iki 2030 m.

2 dalis: Pradinis išlakų aprašas (BEI) bei Rizikos ir pažeidžiamumo įvertinimas (RPV)

3 dalis: Politikos, pagrindiniai veiksmai, gerosios klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos praktikos pavyzdžiai bei SECAP finansavimas

 

Ataskaitų teikimas „MyCovenant“ platformoje

Šie ištekliai padeda signatarams, naudojantiems „MyCovenant“ platformą, teikti ataskaitas ir stebėti savo veiksmų planus: 

 

 

 

 

Atvirų duomenų politika 

Pagal numatytuosius nustatymus visi Pakto duomenys laikomi "atviraisiais duomenimis". Pasirašiusiosios šalys, teikiančios ataskaitas per "MyCovenant", duomenis viešai ir nemokamai skelbia ES Merų pakto svetainėje, taip pat Europos Sąjungos atvirų duomenų portale arba Europos Komisijos svetainėje (pvz., https://ec.europa.eu/jrc/en).

Pagrindiniai GCoM pasirašiusiųjų šalių duomenys buvo viešai paskelbti Pasaulinio merų pakto dėl klimato ir energetikos interneto svetainėje ir pasidalyti su JT NAZCA platforma