Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Ziņošana

Pakta ziņošanas un monitoringa sistēma

 

reporting schema

Pakta ziņošanas un monitoringa sistēma

Pakta ziņošanas un monitoringa sistēma ir izstrādāta, konsultējoties ar vietējo un reģionālo iestāžu praktiķiem un klimata un enerģētikas ekspertiem, kā arī izmantojot Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra (KPC) metodoloģisko atbalstu.

2019. gada laikā Pakta sistēma tika saskaņota ar ieteikumiem, kas sniegti Vispasaules pilsētu mēru pakta klimata un enerģētikas jomā (GCoM) Vienotajā ziņošanas sistēmā.

Atbalsts SECAP izstrādē

Pieejami dažādi resursi, kuru mērķis ir sniegt atbalstu Pakta parakstītājiem Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu (SECAP) izstrādē.

  • KPC izstrādātā SECAP rokasgrāmata piedāvā parakstītājiem metodoloģisko principu, procedūru un paraugprakses kopumu rīcības plānu izstrādei.

1. daļa: SECAP process, kas līdz 2030. gadam pakāpeniski ļaus izveidot klimatnoturīgas pilsētas ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni

2. daļa: Bāzes emisiju uzskaite (BEI) un risku un ievainojamības novērtējums (RVA)

3. daļa: Pamatnostādnes, galvenās darbības, laba prakse: mazināšana, pielāgošanās klimata pārmaiņām un SECAP finansējums

 

Ziņošana MyCovenant platformā

Tālāk norādītie resursi noderēs parakstītājiem, kuri izmanto MyCovenant platformu savu rīcības plānu ziņošanai un monitoringam:

  • Pakta ziņošanas vadlīnijas (EN) - šajā dokumentā ir sniegtas detalizētas vadlīnijas parakstītājiem par to, kā paziņot informāciju dažādās Pakta ziņošanas platformas MyCovenant sadaļās.
  • SECAP veidne (Excel versija) – MyCovenant platformā iekļautā ziņošanas veidne Excel formātā. Parakstītāji var to izmantot kā darba dokumentu savu rīcības plānu sagatavošanas procesā, tomēr to nevar izmantot ziņošanas mērķiem.
  • Video pamācības

 

 

 

 

Atvērto datu politika

Pēc noklusējuma visi Covenant dati tiek uzskatīti par "atvērtiem datiem". Parakstītāji, kas ziņo, izmantojot MyCovenant, datus bez maksas publisko ES Pilsētas mēru pakta tīmekļa vietnē, kā arī Eiropas Savienības atvērto datu portālā (European Union Open Data Portal) vai Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē (piemēram, https://ec.europa.eu/jrc/en).

Galvenie dati no GCoM parakstītājiem ir publiskoti Pasaules mēru pakta par klimatu un enerģētiku  tīmekļa vietnē un koplietoti ar ANO NAZCA platformu.