Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Ciljevi i glavni stupovi

 

O NAMA – Ciljevi i glavni stupovi 

2050: Prema pravednijoj, klimatski neutralnoj Europi za sve 

 

"Mi, gradonačelnici iz cijele Europe, ovime intenziviramo svoje klimatske ambicije i obvezujemo se ovu mjeru provesti brzinom koju nalaže znanost, ulaganjem zajedničkih napora u održavanje rasta globalnog zatopljenja nižim od 1,5  - najvišu ambiciju Pariškog sporazuma. 
Naša je vizija da do 2050. živimo u dekarboniziranim i otpornim gradovima s pristupom svima dostupnoj, sigurnoj i održivoj energiji. Kao dio Sporazuma gradonačelnika – Europa nastavit ćemo (1) smanjivati emisije stakleničkih plinova na našem teritoriju, (2) ojačati otpornost i pripremiti se za štetne učinke klimatskih promjena i (3) pozabaviti se pitanjem energetskog siromaštva kao ključnom mjerom omogućavanja pravedne tranzicije."

[izvadak iz službenog Dokumenta o preuzimanju obveza]

 

https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-07/3pillars.png

 

Tri stupa obveza potpisnika 

  • Smanjenje emisije staklenih plinova za 55 % do 2030. 

  • Jačanje otpornosti 

  • Smanjenje energetskog siromaštva  

 

„Mi, [gradonačelnici iz cijele Europe], obvezujemo se ispuniti svoj dio obveze poduzimanjem sljedećih radnji: 

1. PREUZIMANJE OBVEZE postavljanja srednjoročnih i dugoročnih ciljeva koji su u skladu s ciljevima EU-a i barem su jednako ambiciozni kao i naši nacionalni ciljevi. Naš će cilj biti postizanje klimatske neutralnosti do 2050. Uzimajući u obzir trenutačnu izvanrednu klimatsku situaciju, klimatsko djelovanje postat će naš prioritet koji ćemo prenijeti i našim građanima. 

2. UKLJUČIVANJE naših građana, poduzeća i vlada na svim razinama u ostvarivanje ove vizije i transformaciju  naših društvenih i gospodarskih sustava. Težimo razvoju lokalnog sporazuma o klimi, sa svim nositeljima koji će nam pomoći realizirati ove ciljeve. 

3. DJELOVANJE, sada i zajedno, kako bismo krenuli pravim putem i ubrzali nužnu tranziciju. Razvit ćemo, provesti i izraditi izvješće za - i u okviru utvrđenih rokova, akcijski plan za ostvarivanje naših ciljeva. Naši će planovi obuhvatiti odredbe o tome kako ublažiti i prilagoditi se klimatskim promjenama, a da pritom i dalje budemo uključivi. 

4. UMREŽAVANJE s kolegama gradonačelnicima i lokalnim vođama u Europi ali i izvan nje, kako bismo jedni druge bodrili svojim nadahnućima. Potaknut ćemo ih neka nam se pridruže u pokretu Globalnog Sporazuma gradonačelnika iz bilo kojeg kutka svijeta u kojem se, ako žele prihvatiti ovdje opisane ciljeve i viziju.” 

[izvadak iz službenog Dokumenta o preuzimanju obveza]

 

Saznajte više: