Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Mål og hovedsøjler

 

OM – Mål og hovedsøjler 

2050: Mod et mere retfærdigt klimaneutralt Europa for alle 

 

"Vi, borgmestre fra hele Europa, hæver hermed vores klimaambitioner og forpligter os til at levere handling i den hastighed, som videnskaben dikterer, med en fælles indsats for at holde den globale temperaturstigning under 1,5 - den mest ambitiøse målsætning i Parisaftalen.
Vores vision er, at i 2050 lever vi alle i dekarboniserede og resiliente byer med adgang til sikker og bæredygtig energi til en overkommelig pris. Som deltagere i Borgmesterpagten - Europa bevægelsen, vil vi fortsætte med (1) at reducere emissioner af drivhusgasser i vores territorium, (2) forbedre modstandsdygtigheden og forberede os på de negative virkninger af klimaforandringerne og (3) tackle energifattigdom som en af de vigtigste handlinger for at sikre en retfærdig omstilling."

[uddrag af det officielle forpligtelsesdokument]

 

https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-07/3pillars.png

 

De tre søjler i underskrivernes forpligtelser 

  • Reduktion af drivhusgas-emissioner med 55 % inden 2030 

  • Styrkelse af resiliens 

  • Bekæmpelse af energifattigdom  

 

"Vi [borgmestre fra hele Europa] forpligter os til at gøre vores del gennem følgende handlinger: 

1. Vi FORPLIGTER os til at fastlægge mål på mellemlangt og langt sigt, som er i overensstemmelse med EU-målene og mindst lige så ambitiøse som vores nationale mål.  Vores mål er at opnå klimaneutralitet i 2050.  I betragtning af den aktuelle klimanødsituation, vil vi prioritere klimahandling højt og kommunikere dette til vores borgere. 

2. Vi vil ENGAGERE vores borgere, virksomheder og ledere på alle niveauer i implementeringen af denne vision og i omstillingen af vores sociale og økonomiske systemer. Vi har til hensigt, at udvikle en lokal klimapagt med alle de spillere, som vil hjælpe os med at nå disse mål.   

3. Vi HANDLER, nu og sammen for at komme på rette spor og fremskynde den nødvendige omstilling. Vi vil udvikle, implementere og rapportere via en handlingsplan - inden for de fastsatte frister - for at nå vores mål. Vores planer vil omfatte rådgivning om, hvordan man afbøder og tilpasser sig til klimaforandringer og samtidig stadig er inkluderende. 

4. Vi vil NETVÆRKE med andre borgmestre og lokale ledere i og udenfor Europa for at få inspiration fra hinanden. Vi vil opmuntre dem til at komme med i den globale borgmesterpagt-bevægelse, uanset hvor i verden de befinder sig, hvis de kan tilslutte sig de mål og visioner, som beskrives i denne." 

[uddrag af det officielle forpligtelsesdokument]

 

Få mere at vide: