Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Tavoitteet ja keskeiset pilarit

 

TIETOA MEISTÄ – Tavoitteet ja keskeiset pilarit 

2050: Kohti kaikille oikeudenmukaisempaa ja ympäristöystävällisempää Eurooppaa 

 

”Me kaupunginjohtajat ympäri Eurooppaa nostamme ilmastotavoitteitamme ja sitoudumme toteuttamaan toimia tieteen sanelemassa tahdissa, kun pyrimme yhdessä pitämään maapallon lämpötilan nousun alle 1,5 asteessa Pariisin sopimuksen korkeimman tavoitteen mukaisesti. 
Visiomme on, että vuoteen 2050 mennessä me kaikki elämme hiilettömissä ja elinvoimaisissa kaupungeissa, joissa on saatavilla kohtuuhintaista, varmaa ja kestävää energiaa. Osana Euroopan kaupunginjohtajien yleiskokouksen liikettä me jatkamme (1) kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä alueellamme, (2) ilmastonmuutoksen sietokyvyn lisäämistä ja sen haitallisiin vaikutuksiin valmistautumista sekä (3) energiaköyhyyden torjumista yhtenä keskeisenä toimintana oikeudenmukaisen siirtymän varmistamiseksi.” 

[Ote virallisesta sitoumusasiakirjasta]

 

https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-07/3pillars.png

 

Allekirjoittajien sitoumusten 3 pilaria 

  • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä 

  • Ilmastonmuutoksen sietokyvyn vahvistaminen 

  • Energiaköyhyyden lievittäminen  

 

”Me [kaupunginjohtajat ympäri Eurooppaa] sitoudumme tekemään osuutemme toimimalla seuraavasti: 

1. SITOUDUMME asettamaan keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteita, jotka ovat EU:n tavoitteiden mukaisia ja vähintään yhtä kunnianhimoisia kuin kansalliset tavoitteemme. Tavoitteenamme on saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Kun otetaan huomioon nykyinen ilmastohätätila, teemme ilmastotoimista ensisijaisen tavoitteemme ja tiedotamme kansalaisiamme niistä. 

2. SITOUTAMME kansalaiset, yritykset ja hallitukset kaikilla tasoilla tämän vision toteuttamiseen ja sosiaalisten ja taloudellisten järjestelmiemme muuttamiseen. Pyrimme kehittämään paikallisen ilmastosopimuksen kaikkien niiden toimijoiden kanssa, jotka auttavat meitä saavuttamaan nämä tavoitteet. 

3. TOIMIMME nyt ja yhdessä päästäksemme oikeille raiteille nopeuttaaksemme tarpeellista siirtymävaihetta. Kehitämme, toteutamme ja raportoimme asetettujen määräaikojen puitteissa toimintasuunnitelmasta, jolla saavutamme tavoitteemme. Suunnitelmissamme on säännöksiä siitä, miten ilmastonmuutosta voidaan lieventää ja miten siihen voidaan sopeutua osallistavalla tavalla. 

4. VERKOSTOIDUMME kaupunginjohtajien ja paikallisjohtajien kanssa Euroopassa ja muualla maailmassa saadaksemme inspiraatiota toisiltamme. Kannustamme heitä liittymään joukkoomme kaupunginjohtajien maailmanlaajuiseen liikkeeseen missä päin maailmaa tahansa, mikäli he hyväksyvät tässä kuvatut tavoitteet ja visiot."

 

[Ote virallisesta sitoumusasiakirjasta]

 

Lisätietoja: