Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Tikslai ir pagrindiniai ramsčiai

 

APIE MUS – Tikslai ir pagrindiniai ramsčiai 

2050 m.: Siekiant teisingesnės, klimato požiūriu neutralios Europos visiems gyventojams 

 

„Mes, merai iš Europos šalių, savo klimato ambicijas keliame į aukštesnį lygį ir įsipareigojame bendromis pastangomis imtis veiksmų mokslo atradimų diktuojamu tempu, bendromis pastangomis užtikrinti, kad pasaulio temperatūra pakiltų mažiau kaip 1,5 , patvirtinant aukščiausią Paryžiaus susitarimo siekį. 
Mūsų vizija – iki 2050 m. mes visi gyvensime nepriklausomuose nuo iškastinio kuro ir atsparesniuose miestuose bei turėsime prieinamą, saugią ir tvarią energiją. Europos Merų pakto veikloje mes ir toliau įsipareigojame: (1) mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimą savo teritorijose, (2) didinti atsparumą ir pasirengti neigiamam klimato kaitos poveikiui bei (3) spręsti energijos skurdo klausimą kaip vieną pagrindinį veiksmą siekiant užtikrinti teisingą perėjimą.“ 

[ištrauka iš oficialaus įsipareigojimų dokumento]

 

https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-07/3pillars.png

 

Trys signatarų įsipareigojimų pagrindiniai ramsčiai 

  • Iki 2030 m. bent 55% sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą 

  • Stiprinti atsparumą 

  • Sumažinti energijos skurdo lygį  

 

„Mes, [merai iš Europos šalių], įsipareigojame atlikti savo vaidmenį imdamiesi šių veiksmų: 

1. ĮSIPAREIGOTI nustatyti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus (atitinkančius ES siekinius, arba bent mūsų nacionalinius tikslus). Mūsų tikslas bus iki 2050 m. pasiekti klimato neutralumą. Atsižvelgdami į dabartinę kritišką klimato padėtį, visų pirma kovosime patys su klimato kaita bei informuosime apie tai savo piliečius.

2. ĮTRAUKTI visų lygmenų piliečius, įmones ir šalių vyriausybes įgyvendinant šią viziją bei mūsų socialinių bei ekonominių sistemų pertvarką. Siekiame parengti vietinį klimato paktą kartu su visais dalyviais, kurie padės mums siekti šių tikslų. 

3. VEIKTI neatidėliotinai ir kartu, pasirenkant teisingą kryptį ir paspartinant būtiną perėjimą. Per nustatytus terminus mums reikia parengti, įgyvendinti ir pateikti veiksmų planą, padėsiantį pasiekti mūsų nustatytus tikslus. Į mūsų planus bus įtrauktos nuostatos, kaip sušvelninti klimato kaitą ir prie jos prisitaikyti, tuo pačiu išlaikant įtraukties principą. 

4. BENDRADARBIAUTI su kitais merais ir vietos vadovais Europoje ir už jos ribų bei dalinantis patirtimi. Raginsime juos prisijungti prie mūsų Globalinio merų pakto judėjimo, kad ir kuriame pasaulio krašte jie būtų, kad jie laikytųsi jo tikslų ir vizijos.“ 

 

[ištrauka iš oficialaus įsipareigojimų dokumento]

 

Sužinokite daugiau: