Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Cilji in ključni stebri

 

VEČ O NAS – Cilji in ključni stebri 

2050: Za pravičnejšo in podnebno nevtralno Evropo za vse 

 

»Župani iz vse Evrope želimo okrepiti svoje podnebne ambicije in se zavezujemo, da bomo ukrepali s hitrostjo, ki jo narekuje znanost, v skupnih prizadevanjih, da bo dvig globalne temperature ostal pod 1,5 – najvišji cilj Pariškega sporazuma. 

Naša vizija je, da bomo do leta 2050 vsi živeli v razogljičenih in prožnih mestih z dostopom do dostopne, varne in trajnostne energije. V okviru gibanja evropske Konvencije županov bomo še naprej (1) zmanjševali izpuste toplogrednih plinov na svojih ozemljih, (2) povečevali odpornost in se pripravljali na škodljive vplive podnebnih sprememb ter (3) se spopadali z energetsko revščino kot enega ključnih ukrepov za zagotovitev pravičnega prehoda.«

[Izsek iz uradnega dokumenta z zavezami]

 

https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-07/3pillars.png

 

Trije stebri zavez podpisnikov 

  • Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za 55 % do 2030 

  • Krepitev odpornosti 

  • Zmanjšanje energetske revščine 

 

»Mi [župani iz vse Evrope] se zavezujemo, da bomo svoj delež izvedli z naslednjimi ukrepi: 

1. ZAVEZUJEMO se določiti srednjeročne in dolgoročne cilje, skladne s cilji EU in vsaj tako ambiciozne kot naši nacionalni cilji. Naš cilj bo doseči podnebno nevtralnost do leta 2050. Glede na trenutne podnebne izredne razmere bomo podnebne ukrepe postavili za svojo prednostno nalogo in o njih poročali svojim državljanom. 

2. VKLJUČEVANJE naših državljanov, podjetij in vlad na vseh ravneh pri uresničevanju te vizije in pri preoblikovanju naših družbenih in ekonomskih sistemov. Naš cilj je razviti lokalni podnebni sporazum z vsemi akterji, ki nam bodo pomagali doseči te cilje. 

3. UKREPAJMO, zdaj in skupaj, da pridemo na pravo pot in pospešimo potreben prehod. V predvidenih rokih bomo razvili, izvedli in poročali o akcijskem načrtu za dosego naših ciljev. Naši načrti bodo vključevali določbe o tem, kako ublažiti in se prilagoditi podnebnim spremembam, hkrati pa ostati vključujoči. 

4. MREŽENJE s kolegi župani in lokalnimi voditelji v Evropi in zunaj nje, da dobimo navdih drug od drugega. Spodbudili jih bomo, da se nam pridružijo pri gibanju Globalne konvencije županov, kjer koli na svetu se nahajajo, da sprejmejo tukaj opisane cilje in vizijo.« 

[Izsek iz uradnega dokumenta z zavezami]  

 

Več o tem: