Skip to main content
linnapeade pakt – Euroopa

Eesmärgid ja peamised sambad

 

UMBES – Eesmärgid ja peamised sambad 

2050: Õiglasema, kliimaneutraalse Euroopa nimel kõigile 

 

„Meie, Euroopa linnapead, suurendame käesolevaga oma kliimaalaseid ambitsioone ja kohustume tegema ühiseid jõupingutusi teaduse ettekirjutatud tempos, et hoida kooskõlas Pariisi kokkuleppe kõrgeima eesmärgiga ülemaailmne temperatuuri tõus alla 1,5 ℃.
Meie visiooni kohaselt elame me kõik aastaks 2050 vähendatud süsihappegaasiheitega, muutustele vastupidavates linnades, kus on juurdepääs taskukohasele, turvalisele ja jätkusuutlikule energiale. Euroopa linnapeade pakti liikumise raames jätkame (1) kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist oma territooriumil, (2) vastupanuvõime suurendamist ja kliimamuutuste kahjulikeks mõjudeks valmistumist ning (3) energiavaesuse lahendamist ühe põhimeetmena õiglase ülemineku tagamiseks.“ 

[Väljavõte ametlikust kohustuste dokumendist]

 

https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-07/3pillars.png

 

Allakirjutanute kohustuste kolm sammast

  • Kasvuhoonegaaside heite vähendamine 55% võrra 2030. aastaks

  • Vastupanuvõime tugevdamine

  • Kütteostuvõimetuse leevendamine 

 

„Me [linnapead üle kogu Euroopa] kohustume andma oma panuse, tehes järgmist.

1. PÜHENDUME keskpikkade ja pikaajaliste eesmärkide seadmisele, mis on kooskõlas ELi eesmärkidega ja vähemalt sama ambitsioonikad kui meie riiklikud eesmärgid. Meie eesmärk on saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050. Arvestades praegust kliimaolukorda, võtame kliimameetmed oma prioriteediks ja teavitame sellest oma kodanikke.

2. KAASAME oma kodanikke, ettevõtteid ja valitsusi kõigil tasanditel selle visiooni elluviimisel ning meie sotsiaal- ja majandussüsteemide muutmisel. Meie eesmärk on välja töötada kohalik kliimaalane pakt koostöös kõigi osalejatega, kes aitavad meid nende eesmärkide saavutamisel.

3. TEGUTSEME nüüd ja koos, et järjele jõuda ja hädavajalikku üleminekut kiirendada. Töötame välja ja rakendame tegevuskava eesmärkide saavutamiseks ning anname selle täitmisest kokkulepitud tähtaegadel aru. Meie plaanid sisaldavad sätteid kliimamuutuste kaasava leevendamise ja nendega kohanemise kohta.

4. SUHTLEME teiste linnapeade ja kohalike juhtidega nii Euroopas kui ka mujal, et üksteiselt inspiratsiooni saada. Julgustame neid liituma ülemaailmse linnapeade pakti liikumisega, kus nad ka ei asuks, kui nad on valmis siinkirjeldatud eesmärgid ja visiooni omaks võtma.“

[Väljavõte ametlikust kohustuste dokumendist]

 

Lisateave: