Skip to main content
Convenție a primarilor – Europa

Obiective și piloni-cheie

 

DESPRE – Obiective și piloni-cheie

2050: Către o Europă mai echitabilă și neutră din punct de vedere climatic pentru toți

 

„Noi, primarii din întreaga Europă, prin prezentul document, ne intensificăm ambițiile în materie de climă și ne angajăm să implementăm acțiuni în ritmul dictat de știință, într-un efort comun de a menține creșterea temperaturii globale sub 1,5℃ - cea mai mare ambiție a Acordului de la Paris.
Viziunea noastră este ca, până în 2050, să trăim cu toții în orașe decarbonizate și reziliente, având acces la o energie sigură, durabilă și la prețuri accesibile. Ca parte a mișcării europene a Convenției primarilor, vom continua (1) să reducem emisiile de gaze cu efect de seră de pe teritoriul nostru, (2) să ne sporim reziliența și să ne pregătim pentru efectele adverse ale schimbărilor climatice și (3) să abordăm sărăcia energetică ca o acțiune-cheie pentru asigurarea unei tranziții juste.” 

[fragment din documentul de angajament oficial]

 

https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-07/3pillars.png

 

Cei 3 piloni ai angajamentelor semnatarilor

  • Reducerea emisiilor de GES cu 55 % până în 2030 

  • Consolidarea rezilienței 

  • Reducerea sărăciei energetice 

 

„Promisiunea noastră a primarilor din întreaga Europă este să facem tot ce ține de noi și să întreprindem următoarele acțiuni: 

1. NE ASUMĂM ANGAJAMENTUL de a stabili ținte pe termen mediu și lung, în concordanță cu obiectivele UE și cel puțin la fel de ambițioase ca țintele noastre naționale. Scopul nostru va fi atingerea neutralității climatice până în 2050. Având în vedere actuala urgența climatică, vom face din acțiunile climatice prioritatea noastră și le vom comunica cetățenilor noștri. 

2. SĂ IMPLICĂM cetățenii, mediul de afaceri și administrațiile noastre de la toate nivelurile în implementarea acestei viziuni și în transformarea sistemelor noastre sociale și economice. Ne propunem să dezvoltăm un pact climatic local cu toți actorii, pentru a ne ajuta să realizăm aceste obiective.

3. SĂ ACȚIONĂM, acum și împreună, pentru a ajunge pe drumul cel bun și a accelera tranziția necesară. Vom elabora, implementa și raporta – în termenele stabilite – un plan de acțiune pentru atingerea țintelor noastre. Planurile noastre vor include prevederi despre cum pot fi atenuate schimbările climatice și cum ne putem adapta la acestea, păstrând totodată incluziunea.

4. SĂ STABILIM RELAȚII cu alți primari și lideri locali din Europa și nu numai, pentru a ne inspira unii de la ceilalți. Îi vom încuraja să ni se alăture în cadrul mișcării Convenției mondiale a primarilor, oriunde s-ar afla în lume, și să adopte obiectivele și viziunea descrise aici.”  

 

[fragment din documentul de angajament oficial]

 

Aflați mai multe: