Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Signatári

Dohovor primátorov a starostov pre klímu a energetiku je otvorený pre všetky demokraticky vytvorené/zvolené miestne orgány a to bez ohľadu na to v akej fáze implementácie energetických a klimatických politík sa nachádzajú.

Podporovatelia

Podporovatelia Dohovoru sú definovaní ako neziskové organizácie (združenia miestnych a krajských orgánov, siete, miestne a regionálne energetické úrady…) schopné propagovať Dohovor primátorov a starostov, mobilizovať a podporovať svojich členov a/alebo miestne samosprávy pri dosahovaní cieľov Dohovoru primátorov a starostov.

Koordinátori

Koordinátori Dohovoru sa zaväzujú pomáhať signatárom na svojom geografickom území mnohými rôznymi spôsobmi, vrátane propagácie Dohovoru primátorov a starostov, technickej a/alebo finančnej podpory na rozvoj a implementáciu akčných plánov pre trvalo udržateľnú energiu a klímu, a tiež vytváranie sieťových aktivít zahŕňajúcich samosprávy, ktoré sú signatármi Dohovoru.
Subscribe to