Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe
Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky je otevřený všem demokraticky zřízeným místním orgánům s volenými zástupci, a to bez ohledu na jejich velikost a fázi zavádění jejich politik v oblasti energetiky a klimatu. Sousední malé a střední místní orgány se mohou taktéž za určitých okolností rozhodnout se připojit jako skupina signatářů. Závazky signatářů Paktu souvisí s rámcem politiky EU v oblasti klimatu a energetiky: s balíčkem v oblasti klimatu a energetiky z roku 2020 u signatářů, kteří se připojili v době mezi lety 2008 a 2015, a s rámcem politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a Strategií EU pro přizpůsobení se změně klimatu u signatářů, kteří se připojili po roce 2015. Signatáři Paktu se zavazují přijmout integrovaný přístup ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně. Jsou povinni během prvních dvou let od přistoupení vypracovat Akční plán pro udržitelnou energii a klima s cílem snížit emise CO2 minimálně o 40 % do roku 2030 a zvýšit odolnost vůči změně klimatu.
Podporovatelé Paktu jsou definováni jako neziskové organizace (sdružení místních a regionálních orgánů, sítě, místní a regionální energetické úřady…), které mají možnost prosazovat Pakt starostů a primátorů a mobilizovat a podporovat jeho členy a/nebo místní samosprávy v zájmu dosažení cílů Paktu starostů a primátorů.
Koordinátoři Paktu se zavazují podporovat signatáře v rámci své geografické působnosti, a to různými způsoby včetně prosazování Paktu starostů a primátorů, poskytování technické a/nebo finanční podpory na vypracování a realizaci Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, a zajišťování networkingových aktivit zahrnujících obce, které jsou signatáři Paktu.
Cities Energy Saving Sprint je společná iniciativa Evropské komise, Paktu starostů a primátorů – Evropa a Evropského výboru regionů. Jejím cílem je vyzvat města k tomu, aby podnikla opatření vedoucí k okamžitému snížení jejich spotřeby energie. Tento „sprint“ potrvá 4 měsíce.
Subscribe to