Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe
Borgmesterpagten for klima og energi er åben for alle lokale myndigheder med demokratisk valgte repræsentanter uanset størrelse og uanset status for implementering af disses energi- og klimapolitikker.
Pagtens supportere defineres som nonprofit-organisationer (sammenslutninger af lokale og regionale myndigheder, netværk, specialiserede agenturer...) med kapacitet til at fremme borgmesterpagten og til at mobilisere og støtte deres medlemmer og/eller lokale myndigheder i at nå borgmesterpagtens mål.
Borgmesterpagtens koordinatorer forpligter sig til at støtte underskrivere i deres geografiske område på mange forskellige måder herunder promovering af borgmesterpagten, teknisk og/eller økonomisk støtte til udvikling og implementering af bæredygtige energi- og klimahandlingsplaner, netværksaktiviteter som inddrager de kommuner, som har underskrevet pagten.
Borgmesterpagtens rapporterings- og overvågningsramme
The Cities Energy Saving Sprint is a joint initiative of the European Commission, the Covenant of Mayors – Europe and the European Committee of the Regions to encourage cities to take measures that will immediately reduce their energy consumption. The “Sprint” will last for 4 months.
Subscribe to