Skip to main content
Burgemeestersconvenan – Europa

Ondertekenaars

Het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie staat open voor alle democratisch samengestelde lokale overheden met/door gekozen vertegenwoordigers, ongeacht hun grootte en het stadium van uitvoering van hun energie- en klimaatbeleid.

Ondersteuners

Ondersteuners van het convenant zijn organisaties zonder winstoogmerk (verenigingen van lokale en regionale overheden, netwerken, lokale en regionale energieagentschappen...) die het burgemeestersconvenant kunnen promoten en hun leden en/of lokale overheden kunnen mobiliseren en ondersteunen om de doelstellingen van het burgemeestersconvenant te bereiken.

Coördinatoren

Coördinatoren van het convenant verbinden zich ertoe de ondertekenaars binnen hun geografisch bereik op verschillende manieren te ondersteunen, onder meer door het promoten van het Burgemeestersconvenant, technische en/of financiële ondersteuning bij de ontwikkeling en uitvoering van actieplannen voor duurzame energie en klimaat, en netwerkactiviteiten waarbij de gemeenten die het convenant hebben ondertekend betrokken zijn.

Rapporteren

Kader voor rapportage en toezicht in het kader van het convenant

Cities Energy Savings Sprint

De Cities Energy Saving Sprint is een gezamenlijk initiatief van de Europese Commissie, het Convenant van burgemeesters en het Europees Comité van de Regio 's om steden aan te moedigen maatregelen te nemen om hun energieverbruik onmiddellijk te verminderen. De 'Sprint' zal 4 maanden duren.
Subscribe to