Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Energetická chudoba

Zmiernenie energetickej chudoby  

Záväzok európskych signatárov nasleduje víziu, že do roku 2050 budeme všetci žiť v dekarbonizovaných a odolných mestách s prístupom k cenovo dostupnej, bezpečnej a udržateľnej energii. V rámci hnutia Dohovor starostov a primátorov – Európa sa signatári zaviazali riešiť energetickú chudobu ako jeden z kľúčových krokov na zabezpečenie spravodlivého prechodu.
Energetická chudoba je jedným z troch pilierov Dohovoru primátorov a starostov – Európa, spolu so zmierňovaním a adaptáciou. Energetická chudoba je neoddeliteľnou súčasťou plánovacieho a monitorovacieho úsilia signatárov Dohovoru. Sekcia energetickej chudoby rámca podávania správ a monitorovania Dohovoru bola spustená v máji 2022 (pozri  webinar a súvisiacu prezentáciu). Pokyny na nahlasovanie energetickej chudoby poskytujú podrobné informácie, ako nahlasovať energetickú chudobu v MyCovenant.

Podpora v oblasti energetickej chudoby

Centrum poradenstva pre energetickú chudobu (EPAH) je popredná iniciatíva EÚ zameraná na odstránenie energetickej chudoby a urýchlenie spravodlivého energetického prechodu európskych miestnych samospráv.
Jej poslaním je byť centrom odborných znalostí o energetickej chudobe pre miestne samosprávy a všetky zainteresované strany v Európe, ktoré majú záujem bojovať proti energetickej chudobe v Európe. Na dosiahnutie tohto cieľa ponúka EPAH centrálnu platformu odborných znalostí o energetickej chudobe pre miestne samosprávy a všetky zainteresované strany v Európe, ktoré majú záujem bojovať proti energetickej chudobe v Európe. 
Vďaka EPAH môžu miestne samosprávy:

 

INŠPIRUJTE SA A OBJAVTE MIESTNE AKTIVITY

EPAH Atlas  

EPAH ATLAS je online interaktívna databáza na objavovanie miestnych projektov a opatrení na riešenie energetickej chudoby na celom svete. Prihláste svoj projekt. 

epah cases

Inšpiratívne prípady z celej Európy - dostupné v 24 jazykoch, zachytávajú sériu 24 inšpiratívnych prípadov ako zmierniť energetickú chudobu na miestnej úrovni.
technical assistanceOcenení žiadatelia výzvy na technickú pomoc  ukazujú, na čom samosprávy v súčasnosti aktívne pracujú.

 

ZÍSKALI PODPORU NA UPLATNENIE VLASTNÉHO MIESTNEHO PRÍSTUPU

  epah handbook

EPAH Handbook: A Guide to Understanding and Addressing Energy Poverty Príručka EPAH: Sprievodca porozumením a riešením energetickej chudoby predstavuje koncept energetickej chudoby s rôznymi prístupmi, ktoré môžu byť užitočné na získanie všeobecného obrazu o energetickej chudobe vo vašej miestnej samospráve, a súčasne aj úvodom do metodológie na riešenie energetickej chudoby. 

epah handbook 2

EPAH Handbook 1: A Guide to Energy Poverty Diagnosis  Príručka EPAH 1: Sprievodca diagnostikou energetickej chudoby sa zameriava na sedem konkrétnych krokov vo fáze diagnostiky a poskytuje podrobný popis každého kroku. Príručka pomáha obciam riešiť otázky ako: Je v obci energetická chudoba? Kde sa koncentruje? Aká závažná je situácia? Kto je ňou najviac ovplyvnený? Aké sú najvýznamnejšie určujúce faktory? Ako vnímajú tento problém zainteresovaní?
epah online coursesEPAH Online courses  EPAH Online kurzy sú bezplatné a otvorené pre každého, kto má záujem o zdokonaľovanie zručností a kompetencií na rozvoj vlastného prístupu k boju proti energetickej chudobe. 
technical assistanceEPAH otvorená výzva technickej pomoci je otvorená pre všetky miestne samosprávy, ktoré majú záujem navrhnúť aktivity na riešenie energetickej chudoby. Je to skvelá príležitosť získať podporu šitú na mieru vašim potrebám. 
EPAH HelpdeskPodpora EPAH je k dispozícii na pomoc miestnym orgánom v otázkach energetickej chudoby na adrese info@energypoverty.eu.

 

OBOZNÁMTE SA S ENERGETICKOU CHUDOBOU A MITIGÁCIOU

EPAH DashboardUkazovatele sú kľúčovými nástrojmi na meranie energetickej chudoby. Panel národných ukazovateľov, úplná prehľadová správa a krátky popis každého ukazovateľa ponúka najpraktickejšiu a najkompletnejšiu možnú vizualizáciu rôznych kvantifikovateľných aspektov úrovní energetickej chudoby v celej Európe vďaka najnovším štatistikám v celej EÚ.
technical assistanceEPAH open calls for technical assistance are open to all local governments interested in designing activities to tackle energy poverty. It is a perfect opportunity to receive tailored to your needs support. The second call will be launched in March 2023. Why not apply?
EPAH EPPozrite si všetky publikácie o energetickej chudobe. 

 

PRIDAJTE SA A VYMEŇTE SI ZNALOSTI S ROVNAKO ZMÝŠĽAJÚCIMI STRANAMI

epah calendarPozrite si  EPAH kalendár s prehľadom nadchádzajúcich národných a medzinárodných podujatí a skontaktujte sa s medzinárodnými a miestnymi zainteresovanými stranami, ktoré sa zaoberajú energetickou chudobou.
epah lunch talkZúčastnite sa jedného z EPAH obedných rozhovorov a diskutujte s kolegami o rôznych výzvach riešenia energetickej chudoby.

 

UČTE SA OD INÝCH SIGNATÁROV

Prípadové štúdie