Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Aláírók

A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége nyitva áll minden demokratikusan, választott képviselőkkel vagy választott képviselők által alkotott helyi önkormányzat előtt, függetlenül méretüktől és energia- és éghajlat-politikájuk végrehajtásának stádiumától. Neighbouring small and medium-sized local authorities can als

Támogatók

A Szövetség támogatói olyan nonprofit szervezetek (helyi és regionális önkormányzatok szövetségei, hálózatok, helyi és regionális energiaügynökségek, stb.), amelyek képesek a Polgármesterek Szövetségének népszerűsítésére, valamint tagjaik és/vagy helyi önkormányzatok mozgósítására és támogatására a Polgármesterek Szövetsége célkitűzéseinek elérése érdekében.

Koordinátorok

A Szövetség koordinátorai vállalják, hogy földrajzi területükön belül számos különböző módon támogatják az aláírókat, beleértve a Polgármesterek Szövetségének népszerűsítését, a fenntartható energia- és klímaakciótervek kidolgozásához és végrehajtásához nyújtott technikai és/vagy pénzügyi támogatást, valamint a Szövetség aláíró településeket érintő hálózatépítési tevékenységeket.

Jelentések

A Szövetség jelentéstételi és nyomon követési keretrendszere

Európai területi együttműködés
Interreg B – Transznacionális együttműködés

Az Interreg transznacionális együttműködés (vagy Interreg B) 15 különböző programozót foglal magában, amelyek integrált megközelítést igénylő makroregionális kihívásokra összpontosítanak. A felhívások részleteiről és a projektek jellemzőiről az egyes finanszírozási programok keretében döntenek.

Adrion

Alpine Space

Amazónia

Európai területi együttműködés
Interreg A - Határokon átnyúló együttműködés

A szomszédos régiók közötti határokon átnyúló együttműködés a szomszédos szárazföldi és tengeri határ menti régiók közötti integrált és harmonikus regionális fejlődés előmozdítása érdekében:

(a) belső határokon átnyúló együttműködés két vagy több tagállam szomszédos határrégiói között vagy legalább egy tagállam és egy vagy több harmadik ország szomszédos határrégiói között

Interreg

Az Interreg egy általános márkanév, amely a kohéziós politika keretében megvalósuló európai területi együttműködésre (ETC) utal. Az Interreget az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (NDICI) finanszírozza.

Subscribe to