Skip to main content
Convenția primarilor – Europa

Raportarea

Cadrul de raportare și monitorizare al Convenției primarilor

Sprintul Orașelor Pentru Economisirea Energiei

Sprintul orașelor pentru economisirea energiei (City Energy Saving Sprint) este o inițiativă comună a Comisiei Europene, a Convenției primarilor din Europa și a Comitetului European al Regiunilor, care încurajează orașele să ia măsuri pentru reducerea imediată a consumului lor de energie. „Sprintul” va dura 4 luni.

Cooperarea teritorială europeană
Interreg A – cooperarea transfrontalieră

Cooperarea transfrontalieră între regiuni adiacente pentru promovarea unei dezvoltări integrate și armonioase între regiunile frontaliere terestre și maritime învecinate:

(a) cooperarea transfrontalieră internă între regiunile frontaliere adiacente ale două sau mai multor state membre sau între regiunile frontaliere adiacente ale cel puțin unui stat membru și ale uneia sau mai multor țări terțe;

Interreg

Interreg este numele general sub care este cunoscută cooperarea teritorială europeană (CTE) în cadrul politicii de coeziune. Finanțarea Interreg este asigurată prin Fondul european de dezvoltare regională, Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA) și Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI).

Platforma de consiliere InvestEU

Platforma de consiliere InvestEU este punctul central de acces pentru promotorii de proiecte și intermediarii aflați în căutarea de consultanță și asistență tehnică cu privire la fondurile de investiții ale UE gestionate central și inițiativele de consiliere ale celor patru componente de politici ale InvestEU, precum și ale unei componente de consiliere trans-sectorială/orizontală.

Programul pentru mediu și politici climatice (LIFE): Atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea

Subprogramul pentru climă sprijină proiectele din domeniile agriculturii, utilizării terenurilor, gestionării turbăriilor, energiei din surse regenerabile și eficienței energetice. Cofinanțează proiecte care vizează adaptarea urbană și amenajarea teritoriului, reziliența infrastructurii,
gestionarea sustenabilă a apei în zonele predispuse la secetă, gestionarea inundațiilor și a zonelor de coastă, reziliența sectorului agricol, forestier și turistic și/sau sprijinul pentru regiunile ultraperiferice ale UE.

Subscribe to