Skip to main content
Convenție a primarilor – Europa
Convenția primarilor privind clima și energia este deschisă participării tuturor autorităților locale constituite în mod democratic din/de către reprezentanți aleși, indiferent de mărime și de stadiul implementării politicilor lor privind energia și clima.
Suporterii Convenției sunt definiți ca organizații non-profit (asociații de autorități locale și regionale, rețele, agenții de energie locale și regionale etc.) având capacitatea de a promova Convenția primarilor și de a mobiliza și sprijini membrii lor și/sau administrațiile locale pentru îndeplinirea obiectivelor Convenției primarilor.
Coordonatorii Convenției se angajează să sprijine semnatarii din sfera lor geografică într-o mulțime de moduri diferite, inclusiv prin promovarea Convenției primarilor, sprijin tehnic și/sau financiar pentru elaborarea și implementarea planurilor de acțiune privind energia durabilă și clima, activități de stabilire de relații între municipalitățile semnatare ale Convenției etc.
Cadrul de raportare și monitorizare al Convenției primarilor
Sprintul orașelor pentru economisirea energiei (City Energy Saving Sprint) este o inițiativă comună a Comisiei Europene, a Convenției primarilor din Europa și a Comitetului European al Regiunilor, care încurajează orașele să ia măsuri pentru reducerea imediată a consumului lor de energie. „Sprintul” va dura 4 luni.
Subscribe to