Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe
Il-Patt tas-Sindki għall-Klima u l-Enerġija huwa miftuħ għall-awtoritajiet kollha lokali kostitwiti b’mod demokratiku bi/minn rappreżentanti eletti, irrispettivament mid-daqs tagħhom u l-istadju ta’ implimentazzjoni tal-politika tagħhom dwar l-enerġija u l-klima. Neighbouring small and medium-sized local authorities can als
Il-Partitarji tal-Patt huma ddefiniti bħala organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ (assoċjazzjonijiet ta’ awtoritajiet lokali u reġjonali, networks, aġenziji tal-enerġija lokali u reġjonali...) bil-kapaċità li jippromwovu l-Patt tas-Sindki u jimmobilizzaw u jappoġġjaw il-membri tagħhom u/jew il-gvernijiet lokali biex jilħqu l-objettivi tal-Patt tas-Sindki.
Il-Koordinaturi tal-Patt jimpenjaw ruħhom li jappoġġjaw il-firmatarji fil-kamp ta’ applikazzjoni ġeografiku tagħhom f’diversi modi, inkluż permezz tal-promozzjoni tal-Patt tas-Sindki, appoġġ tekniku u/jew finanzjarju biex jiżviluppaw u jimplimentaw il-Pjani ta’ Azzjoni għall-Enerġija Sostenibbli u l-Klima, u attivitajiet ta’ networking li jinvolvu l-muniċipalitajiet firmatarji tal-Patt.
Il-qafas ta’ rapportar u monitoraġġ tal-Patt
Is-Cities Energy Saving Sprint (Ġirja tal-Bliet għall-Iffrankar tal-Enerġija) hija inizjattiva konġunta tal-Kummissjoni Ewropea, il-Patt tas-Sindki – Ewropa u l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni biex iħeġġu l-bliet jieħdu miżuri li se jnaqqsu minnufih il-konsum tal-enerġija tagħhom. L-“iSprint” se ddum għal 4 xhur.
Subscribe to