Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Pridať Sa ako signatár

Dohovor primátorov a starostov víta všetky úrovne riadenia a takisto relevantné podporné organizácie, úrady a asociácie, aby sa pripojili k iniciatíve a pomohli urýchliť lokálne klimatické a energetické opatrenie.

PRIDAŤ SA - ako signatár

Miestne samosprávy zohrávajú vedúcu rolu pri zmierňovaní zmeny klímy a prispôsobovaní sa. Svojou účasťou na Dohovore primátorov a starostov o klíme a energetike - Európa získavajú podporu v tejto snahe formou poskytovania uznania, zdrojov a možností na zosieťovanie, ktoré sú potrebné na prenesenie ich energetických a klimatických záväzkov na ďalšiu úroveň.

   

Kto má nárok

Dohovor primátorov a starostov pre klímu a energetiku je otvorený pre všetky demokraticky vytvorené/zvolené miestne orgány bez ohľadu na ich veľkosť a toho v akej fáze implementácie svojich energetických a klimatických politík sa nachádzajú.

Susediace malé a stredne veľké miestne úrady sa môžu za určitých podmienok takisto rozhodnúť pripojiť sa ako skupina signatárov a predložiť spoločný Akčný plán pre trvalo udržateľnú energiu a klímu a zaviazať sa samostatne (možnosť 1) alebo spoločne (možnosť 2). Ďalšie informácie sú dostupné tu.

 

Ako sa pridať

Ak sa miestne úrady chcú pridať do rozrastajúceho sa hnutia, majú vykonať nasledujúci proces:

Krok 1
Predstavte iniciatívu Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike svojmu vlastnému miestnemu/mestskému zastupiteľstvu. Pre jednoduchšie diskusie v zastupiteľstve môžete stiahnuť dokument o záväzku tu.

Krok 2
Potom, ako zastupiteľstvo prijme uznesenie, poverí mandátom primátora/starostu alebo iného rovnocenného zástupcu zastupiteľstva - podpísaním dokumentu o záväzku Dohovoru.

Krok 3
Po podpise vyplňte svoje informácie online a nahrajte riadne podpísaný dokument so záväzkom. Dalšie kroky sú uvedené v prílohe k dokumentu so záväzkom a vo FAQ.