Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Adaptačné zdroje

Zvýšenie odolnosti

Signatári dohovoru zdieľajú víziu, že do roku 2050 budú európski občania žiť v dekarbonizovaných a odolných mestách s prístupom k cenovo dostupnej, bezpečnej a udržateľnej energii. Za týmto účelom sa signatári zaviazali zvýšiť odolnosť a pripraviť sa na nepriaznivé dopady zmeny klímy, okrem súčasného znižovania emisií a boja proti energetickej chudobe.

Iniciatíva Dohovoru podporuje signatárov v ich úsilí plánovať, implementovať a monitorovať adaptačné opatrenia – poskytuje metodické vedenie, zabezpečuje aktivity na posilňovanie a rozvoj zručností, zdroje vedomostí a príležitosti na spoluprácu.

Objavte nástroj podpory tohto plánu

PSF Webinar Illustration

Európska komisia spustila nástroj na podporu tohto plánu s cieľom pomôcť miestnym a regionálnym orgánom prejsť v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy v rámci Dohovoru primátorov a starostov – Európa od plánovania do praxe. Nástroj je dvojročným pilotným programom prebiehajúcim v rokoch 2022 – 2023 a misiou EÚ prispôsobenia sa zmene klímy, ktorá v rámci programu Horizont Europe pre výskum a inovácie môže prispieť k jeho rozšíreniu.

Nástroj posilňuje podporu poskytovanú Dohovorom primátorov a starostov v oblasti prispôsobenia sa vyhradenými partnerskými skúsenosťami a zdrojmi, verejnými seminármi a podcastami. Okrem toho sa 12 členských štátov zameriava na organizovanie národných workshopov a prístupu k príležitostiam technickej pomoci: Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Španielsko.

 • Modul 1: Učte sa od odborníkov
 • Modul 2: Vymeňte si informácie s rovnocennými partnermi
 • Modul 3: Implementujte všetko s podporou odborníkov
 • Modul 4: Ukážka získaných poznatkov

Viac informácií

O PSF

Séria webinárov o adaptácii

Inšpirujte sa  

Vypočujte si našu sériu podcastov o adaptácii!

 

  Súvisiace novinky

  Použite naše nástroje

  urban adaptation support tool logo 

  list 

  Nástroj na podporu mestskej adaptácie je hlavným adaptačným zdrojom pre komunitu Dohovoru. Poskytuje usmernenie na vypracovanie adaptačného akčného plánu a implementáciu adaptačných opatrení formou hlavných krokov. Pre každý krok nástroj odkazuje na ďalšie cenné materiály, prípadové štúdie a nástroje.

  Tento nástroj bol vyvinutý v spolupráci Európskej kancelárie Dohovoru primátorov a starostov a Európskej environmentálnej agentúry a testovaný signatármi Dohovoru.

  capture 

  Prehliadač máp na podporu mestskej adaptácie poskytuje prehľad o celej škále klimatických rizík a zraniteľnosti miest vo vzťahu k týmto nebezpečenstvám a ich adaptačnej schopnosti. Nástroj zhromažďuje informácie o pozorovanom a plánovanom priestorovom rozložení a intenzite vysokých teplôt, záplav, nedostatku vody, požiarov a chorôb prenášaných prenášačmi. Poskytuje tiež informácie o tom, čo spôsobuje túto zraniteľnosť a vystavenie nebezpečenstvám, ako aj o plánovaní a opatreniach na prispôsobenie.

  Tento nástroj vyvinula Európska environmentálna agentúra.

   

  Učte sa od komunít v celej Európe

  Riadenie

   

  Riešenia založené na prírode

   

  Prechod

  • Murcia, Spain: measuring social vulnerability and sectoral adaptive capacity, 2020

   

  Zníženie rizika katastrof

   

  Vybudovanie prostredia

   

  Preskúmajte ďalšie zdroje

  Publikácie

   

  Užitočné odkazy