Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe
Kaupunginjohtajien yleiskokouksen ilmasto- ja energiasopimus on avoin kaikille paikallisille viranomaisille, jotka edustavat demokraattisesti vaaleilla valittujen edustajien kanssa tai heidän edustajiensa kanssa, olipa heidän kokonsa tai energia- ja ilmastopolitiikkansa toteuttamisasteensa mikä tahansa.
Yleiskokouksen tukijat määritellään voittoa tavoittelemattomiksi järjestöiksi (paikallis- ja alueviranomaiset, verkostot, paikalliset ja alueelliset energiavirastot...), joilla on valmiuksia edistää Euroopan kaupunginjohtajien yleiskokousta sekä kannustaa ja tukea jäseniään ja/tai paikallisviranomaisia saavuttamaan kaupunginjohtajien yleiskokouksen tavoitteet.
Yleiskokouksen koordinaattorit sitoutuvat tukemaan allekirjoittajia niiden maantieteellisellä alueella monin eri tavoin, mukaan lukien kannattamalla kaupunginjohtajien yleiskokousta, tukemalla teknisesti ja/tai taloudellisesti kestävien energia- ja ilmastotoimintasuunnitelmien kehittämiseksi ja täytäntöönpanemiseksi sekä verkottumistoimilla, joihin osallistuvat yleiskokouksen allekirjoittajakunnat.

Rahoituslaitosten välineet

Author
Covenant of Mayors - Europe
Publication type
Brochures and Publications
Publication year
2020
Document language
EN
Yleiskokouksen raportointi- ja seurantajärjestelmä
Cities Energy Saving Sprint on Euroopan komission, Euroopan kaupunginjohtajien yleiskokouksen ja Euroopan alueiden komitean yhteinen aloite, jolla kannustetaan kaupunkeja toteuttamaan toimenpiteitä, joilla vähennetään välittömästi niiden energiankulutusta. Sprint-aloite kestää 4 kuukautta.
Subscribe to