Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Prečo Dohovor primátorov a starostov?

Prepojenie lokálnych opatrení s globálnymi a európskymi iniciatívami

Dohovor primátorov a starostov EÚ o klíme a energetike spája tisíce miestnych samospráv, ktoré chcú zabezpečiť lepšiu budúcnosť pre svojich obyvateľov. Pripojením sa k iniciatíve sa dobrovoľne zaväzujú implementovať klimatické a energetické ciele EÚ.

Dohovor primátorov a starostov vznikol v roku 2008 v Európe. Iniciatíva predstavila nielen vôbec prvý a jedinečný prístup „zdola hore“ k energetickým a klimatickým opatreniam, ale jej úspech bol rýchlo väčší než všetky očakávania.

Globálny dohovor primátorov a starostov vznikol v roku 2015 a čerpal zo skúseností získaných v Európe a za jej hranicami. Stavia na kľúčových faktoroch úspešnosti iniciatívy: riadenie smerom zdola nahor, model viacúrovňovej spolupráce a rámec opatrení podporovaný kontextom.

EU Framework

Referencia pre energetické a klimatické opatrenie

Iniciatíva Dohovor primátorov a starostov bol od začiatku naprojektovaný tak, aby miestnym samosprávam poskytoval vo vysoko diverzifikovaných národných kontextoch rámec pre ich lokálne energetické a klimatické opatrenia, ktoré sú založené na 4 princípoch

  • Konzistentnosť a transparentnosť vďaka spoločnému rámcu podávania správ pre všetkých

  • Flexibilita a nastaviteľnosť spoločného rámca, aby lepšie zohľadňoval špecifické potreby a miestne reality

  • Vyhodnocovanie údajov, ktoré vykazuje Spoločné výskumné stredisko Európskej komisie (signatárom môže byť v prípade nesplnenia pozastavené členstvo)
  • Propagácia a výmena skúseností cez novinky na webovej stránke, sociálne médiá, online a offline podujatia…