Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Koordinátorov

Koordinátori Dohovoru sa zaväzujú pomáhať signatárom na svojom geografickom území mnohými rôznymi spôsobmi, vrátane propagácie Dohovoru primátorov a starostov, technickej a/alebo finančnej podpory na rozvoj a implementáciu akčných plánov pre trvalo udržateľnú energiu a klímu, a tiež vytváranie sieťových aktivít zahŕňajúcich samosprávy, ktoré sú signatármi Dohovoru.


Coordinator Krajiny Supported signatories Adhesion date