Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Pridať Sa ako priaznivec

PRIDAŤ SA - ako priaznivec

Priaznivci Dohovoru sú definovaní ako neziskové organizácie (asociácie miestnych a krajských orgánov, miestne a regionálne úrady pre energiu a organizácie občianskej spoločnosti) so schopnosťou propagovať Dohovor primátorov a starostov - Európa a mobilizovať a podporovať svojich členov a/alebo miestne samosprávy pri dosahovaní cieľov Dohovoru primátorov a starostov - Európa.

Prijímajú opatrenia na svojich územiach a v oblastiach odbornosti (napr. energia, životné prostredie, voda, vzduch) a na rôznych úrovniach spravovania (napr. európska, národná, regionálna, miestna), aby propagovali iniciatívu Dohovor primátorov a starostov - Európa a pomáhali jej signatárom. Vďaka svojim odborným znalostiam o regulačnom, legislatívnom a finančnom rámci, podľa ktorého pôsobia - na európskej, národnej, regionálnej, miestnej úrovni - sú priaznivci Dohovoru ideálne umiestnení tak, aby poskytovali signatárom rady šité na mieru a identifikovali synergie s existujúcimi iniciatívami.

Kto má nárok

Ako priaznivci Dohovoru sa môžu pridať asociácie miestnych a regionálnych orgánov, lokálne a regionálne tematické úrady (energia/životné prostredie), MVO a organizácie občianskej spoločnosti. Viac informácií zistíte  tu.

Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte podporu pre priaznivcov Dohovoru: supporters@eumayors.eu

ZOZNAM PRIAZNIVCOV

Ako sa pridať
Asociácie miestnych úradov, MOV a úradov, ktoré majú záujem o získanie statusu priaznivca Dohovoru, musia postupovať nasledovne:

Pozn.: Väčšina agentúr a ich kontakty by mali byť oprávnené na podpis prísľubu záväzku, a aby sa stali aktívnymi priaznivcami Dohovoru primátorov a starostov - Európa a budú v tom podporované. Výnimku tvoria tie ziskové úrady, ktoré majú mandát na jednotlivé projekty a sú zväčša financované súkromne. Rozhodnutie sa však prijme podľa prípadu a spôsobilosť si overíte cez podporu.

Krok 1
Vyplňte registračný formulár

Krok 2
Po potvrdení spôsobilosti vyplňte a podpíšte Vyhlásenie o záväzku zaslané Európskym úrad Dohovoru primátorov a starostov.

Krok 3
Po prijatí riadne vyplneného a podpísaného Vyhlásenia o záväzku Európsky úrad Dohovoru primátorov a starostov vytvorí vašej organizácii online profil. Umožní vám aktívnu účasť v komunite Dohovoru primátorov a starostov a pomôže vám lepšie podporovať vašim pridruženým signatárom.

Zaregistrovať sa ako priaznivec