Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Financing opportunitiesFondy zdieľanej správy Program financovania z EÚ Technická pomoc a poradenská podpora Nástroje finančných inštitúcií Alternatívne finančné schémy

Support services

Fondy zdieľanej správy Program financovania z EÚ Technická pomoc a poradenská podpora Nástroje finančných inštitúcií Alternatívne finančné schémy

Trh so smart mestami (SCM)

Trh so smart mestami je platforma Európskej komisie, ktorá spája všetky mestské subjekty na podporu zeleného, digitálneho a spravodlivého prechodu v mestách so zameraním na malé a stredne veľké obce. Platforma úzko spolupracuje s Dohovorom primátorov a starostov, Mestským fondom EÚ (pozri nižšie) a mnohými inými iniciatívami. Ponúka praktické budovanie kapacít a know-how a obsahuje integrovaný proces Explore-Shape-Deal Matchmaking na preskúmanie možností, formovanie projektových nápadov a uzatvorenie zmluvy o financovaní s členmi siete investorov Trhu so smart mestami. Celkovo ide o neustále rastúci katalóg príležitostí.

Európsky nástroj pre mestá (ENM)

Paneurópsky mestský nástroj bol založený v rámci programu Horizon 2020. ENM podporuje obce, ich samosprávy a takisto miestne verejné subjekty v celej Európe, aby rozvíjali investičné koncepcie a urýchľovali investície do udržateľnej energie. ENM s grantom vo výške 60 000 eur financuje služby a aktivity na podporu rozvoja investičných koncepcií ako sú štúdie (technickej) realizovateľnosti, analýzy trhov, zainteresovaných osôb, rizík, právne, ekonomické a finančné analýzy atď. Grant nie je určený na priame financovanie investícií.

NextGenerationEU

NextGenerationEU (NGEU) je dočasný nástroj určený na posilnenie obnovy ako súčasti najväčšieho stimulačného balíka, aký bol kedy v Európe financovaný. Je k dispozícii členským štátom, ale môže slúžiť aj na financovanie miestnych projektov.

Mechanizmus obnovy a odolnosti

Je dočasným nástrojom obnovy, ktorý umožňuje komisii získať prostriedky na pomoc pri náprave bezprostredných ekonomických a spoločenských škôd zapríčinených pandémiou koronavírusu. Financuje plány obnovy a odolnosti predložené členskými štátmi, vrátane reforiem a investícií, ktoré sa majú implementovať do konca roka 2026. Viac informácií.

Zelené dlhopisy NextGenerationEU

Dlhopisy s označením environmentálne, sociálne a firemné riadenie (ESFR) sú rýchlo rastúcim segmentom na kapitálových trhoch. Dva najpopulárnejšie typy dlhopisov s označením ESFR sú sociálne a zelené dlhopisy. Európska komisia bude v rámci programu NextGenerationEU emitovať 30 % z mechanizmu NGEU ako zelené dlhopisy. Cieľom týchto dlhopisov je:

  • Prístup k širokej škále investorov, hlavne takých, ktorí sú zameraní na ESFR, v súlade s cieľmi stratégie financovania NextGenerationEU.

  • Posilnenie veľkosti trhu so zelenými dlhopismi a inšpirovanie viacerých emitentov emitovať zelené dlhopisy.

  • Zvýšenie finančných tokov pre zelené technológie s potenciálom rizika, z čoho bude mať dlhodobo osoh skutočná ekonomika vďaka zvýšenej dostupnosti bezpečných a veľkých zelených aktív na diverzifikáciu zelených investícií. Investície do riskantnejších zelených projektov sa dajú vyvážiť bezpečnými zelenými dlhopismi NextGenerationEU.

     

Užitočné odkazy

Zdieľame kľúčové publikácie vrátane najlepších postupov od Dohovoru primátorov a starostov, ponaučení a užitočných správ od hlavných inštitúcií EÚ. Viacero publikácií je k dispozícii len pre komunitu primátorov a starostov a dá sa k nim dostať cez Súkromnú knižnicu zdrojov (MyCovenant) na tejto webovej stránke.

Vytvorili sme sériu štyroch letákov, ktoré vás prevedú širokou paletou možností financovania vašich energetických a klimatických opatrení:

  1. Inovatívne schémy financovania
  2. Pomoc pri vývoji projektov
  3. Program financovania z EÚ
  4. Nástroje finančných inštitúcií

 

Financovanie klimatického opatrenia: Mestá a regióny investujúce do energie - Komisia regiónov

×