Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Financing opportunitiesShared management funds European Funding Programmes Technical assistance and advisory support Financial Institutions Instruments Alternative Financing Schemes

Support services

Shared management funds European Funding Programmes Technical assistance and advisory support Financial Institutions Instruments Alternative Financing Schemes

Trh so smart mestami (SCM)

Trh so smart mestami je platforma Európskej komisie, ktorá spája všetky mestské subjekty na podporu zeleného, digitálneho a spravodlivého prechodu v mestách so zameraním na malé a stredne veľké obce. Platforma úzko spolupracuje s Dohovorom primátorov a starostov, Mestským fondom EÚ (pozri nižšie) a mnohými inými iniciatívami. Ponúka praktické budovanie kapacít a know-how a obsahuje integrovaný proces Explore-Shape-Deal Matchmaking na preskúmanie možností, formovanie projektových nápadov a uzatvorenie zmluvy o financovaní s členmi siete investorov Trhu so smart mestami. Celkovo ide o neustále rastúci katalóg príležitostí.

Európsky nástroj pre mestá (ENM)

Paneurópsky mestský nástroj bol založený v rámci programu Horizon 2020. ENM podporuje obce, ich samosprávy a takisto miestne verejné subjekty v celej Európe, aby rozvíjali investičné koncepcie a urýchľovali investície do udržateľnej energie. ENM s grantom vo výške 60 000 eur financuje služby a aktivity na podporu rozvoja investičných koncepcií ako sú štúdie (technickej) realizovateľnosti, analýzy trhov, zainteresovaných osôb, rizík, právne, ekonomické a finančné analýzy atď. Grant nie je určený na priame financovanie investícií.

NextGenerationEU

NextGenerationEU (NGEU) je dočasný nástroj určený na posilnenie obnovy ako súčasti najväčšieho stimulačného balíka, aký bol kedy v Európe financovaný. Je k dispozícii členským štátom, ale môže slúžiť aj na financovanie miestnych projektov.

Mechanizmus obnovy a odolnosti

Je dočasným nástrojom obnovy, ktorý umožňuje komisii získať prostriedky na pomoc pri náprave bezprostredných ekonomických a spoločenských škôd zapríčinených pandémiou koronavírusu. Financuje plány obnovy a odolnosti predložené členskými štátmi, vrátane reforiem a investícií, ktoré sa majú implementovať do konca roka 2026. Viac informácií.

Zelené dlhopisy NextGenerationEU

Dlhopisy s označením environmentálne, sociálne a firemné riadenie (ESFR) sú rýchlo rastúcim segmentom na kapitálových trhoch. Dva najpopulárnejšie typy dlhopisov s označením ESFR sú sociálne a zelené dlhopisy. Európska komisia bude v rámci programu NextGenerationEU emitovať 30 % z mechanizmu NGEU ako zelené dlhopisy. Cieľom týchto dlhopisov je:

  • Prístup k širokej škále investorov, hlavne takých, ktorí sú zameraní na ESFR, v súlade s cieľmi stratégie financovania NextGenerationEU.

  • Posilnenie veľkosti trhu so zelenými dlhopismi a inšpirovanie viacerých emitentov emitovať zelené dlhopisy.

  • Zvýšenie finančných tokov pre zelené technológie s potenciálom rizika, z čoho bude mať dlhodobo osoh skutočná ekonomika vďaka zvýšenej dostupnosti bezpečných a veľkých zelených aktív na diverzifikáciu zelených investícií. Investície do riskantnejších zelených projektov sa dajú vyvážiť bezpečnými zelenými dlhopismi NextGenerationEU.

     

Užitočné odkazy

Zdieľame kľúčové publikácie vrátane najlepších postupov od Dohovoru primátorov a starostov, ponaučení a užitočných správ od hlavných inštitúcií EÚ. Viacero publikácií je k dispozícii len pre komunitu primátorov a starostov a dá sa k nim dostať cez Súkromnú knižnicu zdrojov (MyCovenant) na tejto webovej stránke.

Vytvorili sme sériu štyroch letákov, ktoré vás prevedú širokou paletou možností financovania vašich energetických a klimatických opatrení:

  1. Inovatívne schémy financovania
  2. Pomoc pri vývoji projektov
  3. Program financovania z EÚ
  4. Nástroje finančných inštitúcií

 

Financovanie klimatického opatrenia: Mestá a regióny investujúce do energie - Komisia regiónov

×