Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe
Merų paktą dėl klimato ir energetikos gali pasirašyti visos vietos valdžios institucijos, sudarytos demokratiškai ir vadovaujamos per rinkimus išrinktų atstovų, nepriklausomai nuo savo dydžio ir jų energetikos bei klimato politikos įgyvendinimo etapo. Neighbouring small and medium-sized local authorities can als
Pakto rėmėjai – tai ne pelno organizacijos (vietos ir regionų savivaldybių asociacijos, tinklai, vietos ir regionų energetikos agentūros, ir t.t.), įsipareigojusios raginti jungtis prie Merų pakto iniciatyvos bei telkti ir remti savo narius ir / arba vietos valdžios institucijas siekiant Merų pakto tikslų.
Pakto koordinatoriai įsipareigoja remti signatarus jų geografiniame regione daugeliu įvairių būdų, pavyzdžiui, jie gali propaguoti Merų paktą, teikti techninę ir / arba finansinę paramą Tvariosios energetikos ir kovos su klimato kaita veiksmų planų kūrimo ir įgyvendinimo procese, kurti tinklų veiklą įtraukiant Pakto signatarų savivaldybes.
Ataskaitų teikimo ir stebėsenos platforma
Miestų energijos taupymo sprintas – tai bendroji Europos Komisijos, Europos Merų pakto ir Europos Regionų komiteto iniciatyva, skatinanti miestus imtis priemonių, kurios staigiai sumažintų jų energijos suvartojimą. Šis „Sprintas“ finišuos po 4 mėnesių laikotarpio.
Subscribe to