Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Signatárov

Dohovor primátorov a starostov pre klímu a energetiku je otvorený pre všetky demokraticky vytvorené/zvolené miestne orgány a to bez ohľadu na to v akej fáze implementácie energetických a klimatických politík sa nachádzajú.

Susediace malé a stredne veľké miestne úrady sa môžu za určitých podmienok takisto rozhodnúť pripojiť sa ako skupina signatárov.

Záväzky pre signatárov Dohovoru sú prepojené s rámcom politiky EÚ v oblasti klímy a energetiky: klimatický a energetický balík na rok 2020 pre signatárov, ktorí sa pripojili v rokoch 2008 až 2015, klimatický a energetický rámec na rok 2030 ako aj stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy pre signatárov, ktorí sa pripojili po roku 2015.

Signatári Dohovoru sa zaväzujú prijať integrovaný prístup k mitigačným a adaptačným opatreniam v oblasti klimatickej zmeny. Vyžaduje sa od nich, aby v rámci prvých dvoch rokov po pristúpení vypracovali Akčný plán pre trvalo udržateľnú energiu a klímu s cieľom znížiť do roku 2030 emisie CO2 minimálne o 40 %  a zvýšiť odolnosť voči zmene klímy.

 


Signatory Krajiny Population Commitments Adhesion date
Mitigation Mitigation
Adaptation Adaptation
Energy Poverty Energy Poverty