Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Sínitheoirí

Tá Cúnant na Méaraí don Aeráid agus d’Fhuinneamh ar oscailt do gach údarás áitiúil atá comhdhéanta go daonlathach le/ag ionadaithe tofa, is cuma cén méid agus is cuma cén chéim ag a bhfuil siad ó thaobh a mbeartais fuinnimh agus aeráide a chur chun feidhme.

Tacadóirí

Sainmhínítear Tacadóirí an Chúnaint mar eagraíochtaí seachbhrabúis (cumainn údarás áitiúil agus réigiúnach, líonraí, gníomhaireachtaí fuinnimh áitiúla agus réigiúnacha…) a bhfuil an cumas acu Cúnant na Méaraí a chur chun cinn agus a gcuid comhaltaí agus/nó rialtais áitiúil a shlógadh agus tacú leo chun cuspóirí Chúnant na Méaraí a bhaint amach.

Comhordaitheoirí

Geallann Comhordaitheoirí an Chúnaint tacú le sínitheoirí laistigh dá raon feidhme geografach ar go leor bealaí éagsúla lena n-áirítear cur chun cinn Chúnant na Méaraí, tacaíocht theicniúil agus/nó airgeadais chun Pleananna um Fhuinneamh Inbhuanaithe agus um Ghníomhú ar son na hAeráide a fhorbairt agus a chur chun feidhme, gníomhaíochtaí líonraithe a bhaineann le bardais a shínigh an Cúnant.

Tuairisciú

Creat tuairiscithe agus monatóireachta an Chúnaint

Sprint coigilte fuinnimh cathracha

Is comhthionscnamh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh, Cúnant na Méaraí agus Choiste na Réigiún Ráib Coigilte Fuinnimh na gCathracha chun cathracha a spreagadh chun bearta a dhéanamh a laghdóidh a n-ídiú fuinnimh láithreach. Ceithre mhí a mhairfidh an “Ráib”.
Subscribe to