Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Pridať Sa ako koordinátor

Dohovor primátorov a starostov víta všetky úrovne riadenia a takisto relevantné podporné organizácie, úrady a asociácie, aby sa pripojili k iniciatíve a pomohli urýchliť lokálne klimatické a energetické opatrenie.

PRIDAŤ SA - ako koordinátor

Koordinátori Dohovoru sa môžu zaviazať pomáhať signatárom na svojom geografickom území mnohými rôznymi spôsobmi vrátane propagácie Dohovoru primátorov a starostov, technickej a/alebo finančnej podpory na rozvoj a implementáciu akčných plánov pre trvalo udržateľnú energiu a klímu a takisto sieťových aktivít zahŕňajúcich signatárov Dohovoru. Ďalšie detaily si pozrite tu.

Kto má nárok

Národné, regionálne a subregionálne verejné orgány, ktoré sa oficiálne zaviažu poskytovať strategické vedenie a finančnú a technickú podporu signatárom Dohovoru, budú oficiálne uznaní ako koordinátori Dohovoru.

Viac informácií zistíte tu.

Ak potrebujete ďalšie vysvetlenie, kontaktujte podporz pre koordinátorov Dohovoru na adrese coordinators@eumayors.eu.

Ako sa pridať

Ak sa chcete zaregistrovať ako oficiálny koordinátor Dohovoru, vaša organizácia musí postupovať nasledovne:

Krok 1
Po kontrole vašej spôsobilosti sa zaregistrujte špeciálnym online formulára

Krok 2
Po potvrdení spôsobilosti zo strany podpory Dohovoru Európa dostanete svoje Vyhlásenie o záväzku. Návrh dokumentu nájdete tu

Krok 3
Vyhlásenie o záväzku predložte svojmu zastupiteľstvu na schválenie a podpis. Po podpise ho pošlite späť na adresu coordinators@eumayors.eu. Po prijatí tohto vyhlásenia zverejní podpora Dohovoru Európa profil vašej organizácie a vy budete oficiálnym členom komunity Dohovoru.
Zaregistrovať sa ako koordinátor