Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Utrka gradova u uštedi energije

„Cities Energy Saving Sprint” zajednička je inicijativa Europske komisije, Sporazuma gradonačelnika - Europa i Europskog Odbora regija, kako bi se gradovi potaknuli na poduzimanje mjera kojima bi se odmah smanjila potrošnja energije. „Utrka” će trajati četiri mjeseca.

Europska teritorijalna suradnja
Interreg A – prekogranična suradnja

Prekogranična suradnja susjednih regija radi promicanja integriranog i skladnog regionalnog razvoja susjednih kopnenih i pomorskih graničnih regija:

(a) interna prekogranična suradnja susjednih graničnih područja dviju ili više država članica ili graničnih područja barem jedne države članice EU-a i jedne ili više trećih zemalja

(b) vanjska prekogranična suradnja susjednih graničnih regija barem jedne države članice EU-a i jednog ili više partera korisnika programa IPA III, država partnera koje pomaže NDCI i Ruska Federacija.

Interreg

Interreg je opći naziv kojim se upućuje na Europsku teritorijalnu suradnju (ETC) u okviru kohezijske politike. Interreg se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) i Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju(NDICI). U razdoblju 2021.-2027., Interreg će podržavati prekograničnu mobilnost i napore u razvijanju zaštite okoliša, hitnih službi, visokokvalificiranih poslova i pristup javnim uslugama za EU sljedeće generacije te bolje kooperativno upravljanje i sigurniju i bolje zaštićenu Europu.

Savjetodavni hub InvestEU

Savjetodavni hub InvestEU središnja je ulazna točka za predlagatelje projekta i posrednike kojima je potrebna savjetodavna podrška i tehnička pomoć u pogledu centralno upravljanih investicijskih fondova EU-a i savjetodavnih inicijativa u sklopu četiriju prozora politike InvestEU i u sklopu komponenti međusektorskog ili horizontalnog savjetovanja

Savjetodavne će se inicijative uspostaviti u sklopu svakog od četiri prozora politike InvestEU i u okviru međusektorske komponente za usluge horizontalne savjetodavne podrške .

Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE): ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba

Potprogram za klimatske promjene podržava projekte u područjima poljoprivrede, namjene zemljišta, upravljanja tresetištima, obnovljivih energija i energetske učinkovitosti. Njime se sufinanciraju projekti u području urbane prilagodbe i planiranja namjene zemljišta, otpornosti infrastrukture, održivog gospodarenja vodom u područjima sklonim suši, upravljanja poplavama i obalnim područjima, otpornosti sektora poljoprivrede, šumarstva i turizma i/ili podrške najudaljenijim područjima EU-a.

Subscribe to