Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Potpisnici

Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju otvoren je za sva tijela lokalne vlasti koja demokratski formiraju izabrani predstavnici, bez obzira na njihovu veličinu i fazu provedbe energetskih i klimatskih politika. Neighbouring small and medium-sized local authorities can als

Podržavatelji

Podržavatelji sporazuma su neprofitne organizacije (udruženja lokalnih i regionalnih tijela vlasti, mreže, lokalne i regionalne energetske agencije, itd.) koje imaju mogućnost promicanja Sporazuma gradonačelnika te mobiliziranja i pružanja podrške svojim članovima i/ili tijelima lokalne vlasti u postizanju ciljeva Sporazuma gradonačelnika.

Koordinatori

Koordinatori Sporazuma obvezuju se potpisnike podržavati unutar svog geografskog područja na mnogo različitih načina, uključujući promicanje Sporazuma gradonačelnika, tehničku i/ili financijsku podršku razvoju i provedbi Akcijskih planova energetski i klimatski održivog razvitka, aktivnosti umrežavanja koje uključuju općine potpisnice Sporazuma.

Utrka gradova u uštedi energije

„Cities Energy Saving Sprint” zajednička je inicijativa Europske komisije, Sporazuma gradonačelnika - Europa i Europskog Odbora regija, kako bi se gradovi potaknuli na poduzimanje mjera kojima bi se odmah smanjila potrošnja energije. „Utrka” će trajati četiri mjeseca.
Subscribe to